AMSTERDAM - De onderhoudswerkzaamheden aan de asfaltpaden in het Vliegenbos zijn nog niet afgerond.

De paden zijn nu wel voorzien van extra funderingsmateriaal, waar overheen gelopen kan worden.

Asfalt

Het nieuwe asfalt wordt pas na de winter aangebracht. Dit is nog niet gebeurd vanwege de weersomstandigheden van de afgelopen weken, maar ook de door de wintersluiting van de asfaltcentrale. Het asfaltwerk voor het Vliegenbos staat nu ingepland voor de eerste week van maart 2018.

Funderingsmateriaal

De laag die nu op de paden ligt is funderingsmateriaal. Dit bestaat hoofdzakelijk uit beton of steen en voor een klein deel uit ander los materiaal zoals plastic, hout, etc. Dit materiaal voldoet aan de wetgeving en mag als onderlaag voor asfalt worden gebruikt. Het nieuw asfalt, dat in maart 2018 op de paden ligt, bedekt het funderingsmateriaal en is dan niet meer zichtbaar.