NOORD-HOLLAND - De Nederlandse Spoorwegen gaan de prijs van het fietskaartje in de trein volgend jaar flink verhogen. Nu kost het al 6,90 euro om je fiets mee te nemen in de trein. Begin volgend jaar wordt dat 7,50 euro.


De NS zegt de prijs te verhogen omdat tijdens de zomermaanden veel mensen hun fiets willen meenemen in de trein. Hierdoor moeten de treinen, die juist in die maanden minder druk bezet zijn, worden verlengd. Vooral richting de Waddeneiland zijn door grote fietsendrukte langere treinen nodig, stelt de NS.

'Treinen aanpassen kostbaar'
Het Landelijke Overleg Consumentenbelangen Openbaar Vervoer vindt dat de NS meer plekken in de trein moet maken voor fietsers, om zo de prijs betaalbaar te houden. De NS zegt tegen OV Magazine die oplossing te onderzoeken, maar laat weten dat het aanpassen van de treinen "een kostbare ingreep is". Vooral omdat het probleem op specifieke trajecten speelt, en niet overal in Nederland.

De Fietsersbond zegt teleurgesteld te zijn in de beslissing NS. "Het is de makkelijkste weg om de prijs te verhogen wanneer de vraag stijgt. Je kunt dan ook het aanbod uitbreiden door meer plekken voor fietsen te maken", aldus Wim Bot, lobbyist van de belangengroep.

Arriva past treinstellen wel aan
De Fietsersbond wijst de NS op het beleid bij Arriva, de treinmaatschappij in onder meer delen van Friesland. De vervoerder past hier in de zomer de treinstellen aan, om zo meer ruimte te maken voor fietsers. Een fietskaartje kost hier maar 3,80 euro.

Op termijn wil de NS gaan kijken naar een reserveringssysteem voor fietsen, zoals nu al het geval is bij internationale treinen. Bot zegt te twijfelen aan dat systeem. "Mensen die reserveren komen niet opdagen of een trein later, ze stappen een station eerder uit, er komen ruzies, ga zo maar door."