Op 31 januari 2017 heeft het Algemeen Bestuur de Nota van Uitgangspunten voor de Eerste Oosterparkstraat vastgesteld. De nota is de basis voor het straatontwerp dat de komende periode wordt uitgewerkt.

De nota stelt een adviesvariant (variant 5) voor met een andere functionele indeling van de straat:

  • Parkeerplaatsen maken plaats voor bredere trottoirs en meer overzicht. Dit is een inrichting die de economische kansen van de straat als winkelstraat vergroot en tot meer betrokkenheid leidt van ondernemers.
  • Fietsers en autoverkeer mengen zich in de rijrichting van het autoverkeer, in de tegenrichting komt een aparte fietsstrook. Ook hiermee optimaliseren we het ruimtegebruik en de beschikbare ruimte voor fietsers en voetgangers.

Meer informatie leest u in de Nota van Uitgangspunten op de projectpagina Opknapbeurt Eerste Oosterparkstraat.