NOORD-HOLLAND - Naar verwachting is de stikstofuitstoot van Noord-Hollandse industriële piekbelasters in 2030 met 45% gedaald. Dat staat in een onderzoek dat de provincie heeft laten uitvoeren naar deze bedrijven.


Het verzoek daarvoor kwam van de deelnemers aan de Havens- en Industrietafel stikstof. Zij wilden graag weten hoe ver zij zijn in het verminderen van stikstofuitstoot en hoe hoog de lat nog ligt om de gezamenlijke doelen voor 2030 te halen.

De bijdrage van de Noord-Hollandse industrie aan de totale stikstofneerslag op Europees beschermde natuur in Noord-Holland ligt tussen de 1,6% en 5%. De meeste neerslag komt terecht in de natuurgebieden vlakbij industrie in de regio IJmond en rond Zaanstad.

Vorig jaar liet de minister van Natuur en Stikstof weten dat de industrie hun stikstofuitstoot in 2030 met minstens 38% moet verminderen. De Noord-Hollandse bedrijven zoals Tata Steel en Olam Cocoa lijken dat doel dus te halen. Dat gebeurt op basis van huidige en toekomstige milieuwet en –regelgeving, de energietransitie en de afspraken in het schone luchtakkoord tussen Rijk, provincies en veel gemeenten.

Om te komen tot de daadwerkelijke afname van stikstofuitstoot van 45% is veel afhankelijk van de beschikbaarheid van voldoende elektriciteit en waterstof. De grootste klap die de industrie namelijk kan maken om hun stikstofuitstoot te verminderen is een overgang van fossiele brandstof naar elektriciteit. Dat is op dit moment nog niet mogelijk vanwege een te klein elektriciteitsnet. Dit is echter cruciaal in het halen van de doelen in 2030.

“De uitkomst van dit onderzoek is hoopgevend", vertelt gedeputeerde Esther Rommel (Economie en Industrie). “De ambitie die deze sector uitspreekt is ook passend voor de tijd waarin we leven. Er is echter werk aan de winkel om de stikstofuitstoot daadwerkelijk te verminderen. Dat betekent dat de industrie fors moet blijven investeren en dat wij, samen met het Rijk en de netbeheerders, moeten zorgen voor onder andere voldoende stroom.”

Haven- en industrietafel

De provincie overlegt in verschillende samenstellingen over de stikstofaanpak. Naast een overkoepelende regietafel met vertegenwoordigers van onder meer landbouw, industrie, natuur en gemeenten, is er een landbouwtafel en deze Haven- en Industrietafel.

De gesprekken gaan over de bijdrage die de industrie levert om de uitstoot te verminderen. De groep komt een aantal keer per jaar bijeen om te praten over het Provinciaal Programma Landelijk Gebied (PPLG) en de Aanpak Stikstof. Het overleg wordt voorgezeten door gedeputeerde Esther Rommel (Havens en Industrie). Deelnemers zijn onder andere afgevaardigden van de havens van Amsterdam en Den Helder, Tata Steel, Schiphol, het ministerie van Economische Zaken en VNO-NCW.