AMSTERDAM - Elzenhagen Zuid wordt een groene en waterrijke woonwijk met sport- en onderwijsvoorzieningen voor de deur en winkels om de hoek. Deze plek biedt het beste van twee werelden: dichtbij de levendige stad én de natuur van landelijk Noord. In het Stedenbouwkundig Plan voor Elzenhagen Zuid dat het College van B en W heeft vrij gegeven voor inspraak wordt de ambitie geformuleerd om maximaal 1800 woningen op deze locatie te bouwen.  

Elzenhagen Zuid wordt een mooie stedelijke wijk met ruimte voor maximaal 1.800 woningen, waarvan 30 procent sociale huurwoningen, 20 procent middeldure huur en 50 procent vrije sector woningen. In het noordelijk deel komen naast woonblokken met appartementen ook circa 100 zelfbouwkavels. In het zuidelijk deel van de wijk komen ‘urban villa’s’ en appartementenblokken met een parkachtige omgeving. Een deel van het gebied is de eerstkomende tien jaar bestemd voor tijdelijke huisvesting van jongeren, studenten en statushouders in ‘Startblok Elzenhagen’. De twee bestaande moskeeën in Noord verhuizen van hun huidige locaties samen naar een nieuwe locatie waar ook een cultureel centrum in wordt gevestigd. Ook komen er twee nieuwe scholen: een basisschool en het Technasium van het Damstede.

Bewegen in het groen en langs het water Bewegen is een belangrijke component in Elzenhagen Zuid. Langs het Noordhollandsch Kanaal komt het Dijkpark. Door de aanleg van de nieuwe fiets- en voetgangersbrug vlakbij de molen ontstaat een mooi rondje voor wandelaars en joggers. Een nieuwe sporthal biedt plaats aan verschillende sporten en de huidige atletiekbaan krijgt een nieuwe plek in het park. De atletiekbaan is vrij toegankelijk voor bewoners en bezoekers van het Dijkpark. Met autoluwe straten en veel speelplekken wordt het een kindvriendelijke wijk die bewegen stimuleert. Het parkachtige deel met de urban villa’s wordt zelfs helemaal autovrij. De wijk grenst aan het Noordhollandsch kanaal en door de  Elzenhagensingel door te trekken in een brede gracht liggen veel woningen straks aan het water.

Voorzieningen en bereikbaarheid Het gebied is uitstekend bereikbaar met het openbaar vervoer. Met de komst van de Noord/Zuidlijn in 2018 wordt het nabijgelegen stationsgebied een belangrijk OV-knooppunt waardoor bewoners zowel snel in het centrum als in de regio zijn.

Inspraak Het Stedenbouwkundig Plan Elzenhagen Zuid ligt van 28 maart tot en met 8 mei 2017 voor een ieder ter inzage bij de informatiebalie van Stadsloket Noord, Buikslotermeerplein 2000 in Amsterdam Noord. Het stedenbouwkundig plan is digitaal te raadplegen via de website www.amsterdam.nl/elzenhagenzuid.

Amsterdammers en andere belangstellenden kunnen hun reactie op het stedenbouwkundig plan gedurende de inspraakperiode per mail sturen naar elzenhagenzuid@amsterdam.nl onder vermelding van “inspraakreactie Elzenhagen Zuid” of per post naar: Gemeente Amsterdam, Gebiedsontwikkeling Noord o.v.v. inspraakreactie Elzenhagen Zuid,  Postbus 1104, 1000 BC Amsterdam.