AMSTERDAM - Ontvangt u zorg of ondersteuning van de gemeente of denkt u dat binnenkort nodig te hebben, dan kunt u kiezen of u dit zelf inkoopt of dat de gemeente dit voor u regelt.

Koopt u het zelf in, dan ontvangt u een Persoonsgebonden budget (Pgb). Dat is een vergoeding voor uw zorgverlener die u ondersteunt om uw zelfstandigheid en participatie te verhogen. Het Pgb is geen uitkering. De vergoeding die u krijgt, is nu per dagdeel of per uur uitgerekend en in een nieuwe tarievenlijst gezet.

Tarievenlijst Pgb

Koopt u Hulp bij het huishouden, ambulante ondersteuning, dagbesteding en/of kortdurend verblijf zelf in, dan ziet u op de tarievenlijst welke vergoeding u hiervoor maximaal krijgt. Betaalt u meer voor uw zorg, dan moet u het verschil zelf betalen. Kijk voor uitgebreide informatie op www.amsterdam.nl/pgb