AMSTERDAM - Ernst Hirsch Ballin is per 1 januari 2017 benoemd tot voorzitter van de Raad van Toezicht van de Anne Frank Stichting. Hij is onder meer hoogleraar rechten van de mens aan de Universiteit van Amsterdam, universiteitshoogleraar bij Tilburg University en oud-minister van Justitie en van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties. Sinds 2011 is hij lid van de Raad van Toezicht. 

Ernst Hirsch Ballin: “Voor de talloze, vooral jonge bezoekers van het Anne Frank Huis is dit niet alleen een plaats van herinnering. Zoals ik dat zelf ook ooit heb ervaren is dit een plaats die aan het denken zet over ieders eigen leven en de taken die we voor ons zien.” 

Ernst Hirsch Ballin heeft de voorzittershamer overgenomen van Wim Kok, die na twaalf jaar afscheid heeft genomen wegens het bereiken van de maximale zittingstermijn. Om dezelfde reden is Pauline Kruseman per 1 januari 2017 teruggetreden als lid van de Raad van Toezicht.

In 2017 zijn voorts twee nieuwe leden tot de Raad van Toezicht toegetreden: Annabelle Birnie, directeur van het Drents Museum, en Paul Doop, voorzitter Raad van Bestuur van het Medisch Centrum Haaglanden. Samen met Ernst Hirsch Ballin, Menno ten Brink, Niek Ketting en Marnix Krop vormen zij de Raad van Toezicht van de Anne Frank Stichting.

De Raad van Toezicht houdt toezicht op het beleid van de directie van de Anne Frank Stichting en op de algemene gang van zaken binnen de stichting. Hij staat de directie tevens met raad terzijde. De Raad van Toezicht is onbezoldigd en komt ten minste vier keer per jaar bijeen.