AMSTERDAM - Het college van B en W heeft vandaag, na het besluit over de overstapregeling eeuwigdurende erfpacht, de nieuwe rekentool vrijgegeven. Met de rekentool kunnen individuele erfpachters berekenen wat hun jaarlijkse canonbedrag wordt als zij ervoor kiezen om over te stappen naar eeuwigdurende erfpacht. De bedragen uit de nieuwe rekentool zijn voor vrijwel  alle erfpachters lager dan de bedragen uit de oude rekentool.  

Eric van der Burg, wethouder Grondzaken: “De rekentool is een mooi hulpmiddel voor erfpachters om te berekenen wat hun jaarlijkse canonbedrag wordt in het nieuwe erfpachtstelsel. Door de verlaging van de buurtstraatquotes en de extra overstappremie van 25% zien we dat het aantrekkelijk wordt om over te stappen. Ik verwacht dat veel mensen de komende 2,5 jaar voor de overstap kiezen met deze voorwaarden.”

Link naar de rekentool
Op www.berekenuwoverstap.nl kunnen erfpachters na invoering van hun adresgegevens, WOZ waarde met peildatum 1-1-2014 of 1-1-2015 en de erfpachtgegevens zien wat hun jaarlijkse canonbedrag of afkoopsom is.

Nieuwe uitgangspunten Overstapregeling  

  • Overstappen kon tot 2017, in het nieuwe voorstel  kan overstappen onder gunstige voorwaarden tot 2020  
  • Erfpachters kunnen overstappen op basis van de WOZ waarde van 1-1-2014 of 1-1-2015 waarbij de laagste van deze twee zal worden toegepast 
  • 25% overstappremie   De hoogste buurtstraatquote (bsq) daalt van 82% naar maximaal 49%  
  • De gemiddelde bsq daalt van 28% naar 14,1%  
  • Een derde van alle woningen valt in de laagste categorie bsq van 5-10% 
  • De vangnetregeling wordt aangepast om te voorkomen dat erfpachters ernstig in de problemen komen na een verhoging van hun canon die zij niet kunnen betalen.  
  • Een extra betalingsvorm is toegevoegd. Canonbetalende erfpachters kunnen bij overstap hun huidige canon blijven betalen tot einde van het voortdurende tijdvak en alleen de eeuwigdurende canon direct afkopen.  
  • Alleen erfpachters met een woning op erfpacht kunnen overstappen