AMSTERDAM - Amsterdammers waren ze al. Sinds 15 december zijn ze ook Nederlander. Op Naturalisatiedag vierden ze dit tijdens een feestelijke ceremonie in het stadhuis. De nieuwe Nederlanders beloofden plechtig de rechten en plichten van het Nederlanderschap te respecteren.

De ceremonie viel samen met Naturalisatiedag die jaarlijks op 15 december in heel Nederland wordt gehouden. De zestig mensen komen uit 35 verschillende landen. Een enkeling had gehoor gegeven aan de oproep in traditionele kleding uit het land van herkomst te komen. Zoals Ibrahim Kaba uit Guinee. Hij is blij met zijn Nederlanderschap na acht jaar verblijf in Nederland. Marcelle Read (rood shirt) uit Australië koos met haar vrienden voor een eigen dresscode. Na 24 jaar heeft zij nu de Nederlandse nationaliteit. Waarom? "Nederland  is een leuk land met leuke mensen."