AMSTERDAM - Stadsdeel West zoekt per 1 mei 2018 een nieuwe exploitant voor het Wachterliedpaviljoen aan het Wachterliedplantsoen 1-3.

Midden in het Wachterliedplantsoen in de wijk Bos en Lommer, staat het Wachterliedpaviljoen: dé ontmoetingsplek van Bos en Lommer! Het gebouw kenmerkt zich door zijn open karakter met veel glazen raampanelen, stoere houtenpalen en ijzeren elementen. Verder wordt het gebouw omringd door veel groen, moestuintjes, grote zitbanken, een speeltuin en een kinderboerderij. Download de plattegrond van het gebouw. (PDF, 183 kB)

Het gebouw heeft veel faciliteiten zoals een vergaderzaal, een grote zaal met een bar en een grote sportzaal. Veel buurtbewoners maken nu al gebruik van deze ruimtes voor ontmoeting, recreatie, sport en bewegen. Een aantal activiteiten die in het Wachterlied georganiseerd en goed bezocht worden, zijn onder andere aikido, zingen, (kinder)yoga, tafeltennis en een KinderBuurtCafé.

Nieuwe exploitant

De ambitie van het Wachterliedpaviljoen is om zoveel mogelijk buurtbewoners te bereiken en de buurtbetrokkenheid en interactie tussen buurtbewoners te versterken. Nu de huidige exploitant van het paviljoen ermee stopt, zoekt stadsdeel West een nieuwe exploitant: een exploitant die de uitdaging aan gaat om deze ambitie op een creatieve manier waar te maken en per 1 mei 2018 het Wachterliedpaviljoen een vernieuwde invulling geeft.

Bent u de exploitant die het Wachterliedpaviljoen nog verder laat uitgroeien tot een bruisend buurtcentrum? Is het altijd uw droom geweest een eigen buurtcentrum te runnen? Wilt u zelf of in samenwerking met andere partijen de vernieuwde invulling van het Wachterliedpaviljoen verzorgen? Laat uw creativiteit de vrije loop en dien uw idee via dit inschrijfformulier in!

Na de eerste selectie van potentiële deelnemers worden 3 inzendingen klaargestoomd om hun idee te pitchen voor een deskundige jury, waarna een winnaar wordt gekozen die de exploitatie gaat verzorgen.

De nieuwe invulling van het Wachterliedpaviljoen kan op drie manieren worden georganiseerd:

 • Één partij huurt het paviljoen en zorgt zelf voor de exploitatie (incl. aanbod van activiteiten).
 • Één partij huurt en exploiteert het paviljoen en verhuurt het pand aan diverse partijen die zorgen voor het activiteitenaanbod.
 • Meerdere partijen richten samen een nieuwe rechtsvorm op en zorgen voor de exploitatie en het activiteitenaanbod.

Stadsdeel West stelt maximaal € 164.000,- subsidie beschikbaar voor de nieuwe invulling van het Wachterliedpaviljoen. De subsidie geldt voor de looptijd van 1 jaar. Bij gebleken succes is het de intentie om deze subsidie te verlengen met 2 keer 1 jaar. Na 3 jaar afgegeven subsidie krijgt de exploitant recht op structurele subsidie. Meer informatie over de voorwaarden die bij deze subsidie horen.

Voorwaarden

Wij zien graag verrassende inzendingen tegemoet. Echter, elke inzending dient aan een aantal voorwaarden te voldoen om voor deelname in aanmerking te komen:

 • Het activiteitenaanbod vindt plaats in het hele pand. Dat wil zeggen: inclusief gymzaal en met uitzondering van activiteiten op daken (zoals stadslandbouw).
 • Het activiteitenaanbod is inclusief. Dat wil zeggen: het aanbod is afgestemd op alle type buurtbewoners van Bos en Lommer

  (PDF, 575 kB)

  .
  - De buurt maakte op 21 november ’17 tijdens een inloopdag haar wensen voor de invulling kenbaar. Bekijk de input van de buurt

  (PDF, 62 kB)

  en neem deze zoveel mogelijk mee in uw plan.
  - Uitgangspunt is om huidig succesvol aanbod van activiteiten zoveel mogelijk over te nemen. Samen met de nieuwe exploitant wordt in de loop van 2018 gekeken naar de aansluiting van dit activiteitenaanbod op de ambitie van het Wachterliedpaviljoen.
  - Het activiteitenaanbod en dient betaalbaar en bereikbaar te zijn voor iedereen.
 • De exploitant is bereid om de mogelijke samenwerking met de huidige vrijwilligers in het Wachterliedpaviljoen te verkennen. Zie hier voor het overzicht van de huidige gebruikers

  (PDF, 60 kB)

  .
 • De nieuwe invulling heeft een aanzuigende werking voor de aangrenzende kinderboerderij en de speeltuin.
 • De toegestane openingstijden zijn van zondag t/m donderdag van 07.00-01.00 uur en van vrijdag t/m zaterdag van 07.00-03.00 uur.
 • De exploitant communiceert actief – zowel online als offline - over het aanbod met de buurt.
 • Houdt in de begroting rekening:
  - De jaarlijkse kale huurprijs t.w.v. €52.880,-
  - Servicekosten: € 6.610,- / jaar. De servicekosten worden achteraf verrekend op basis van werkelijk gemaakte kosten met een maximum van €6.610,-. In de servicekosten is opgenomen het onderhoud aan centrale verwarming en luchtbehandelingsinstallaties, brandmeldinstallatie en brandbestrijdingsmiddelen.
  - Huisvestingskosten (gas, elektra, water, huurdersonderhoud, beveiliging, afval, schoonmaak, glasverzekering, inboedelverzekering, bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering, internet en telefoon, telefoonlijnbeveiliging). Inschatting: ca. € 55.000,- per jaar. Dit is een inschatting op basis van de begroting van de vorige exploitant over 2017.
  - Het bestemmingsplan voor het Wachterliedpaviljoen. Dit is het ‘bestemmingsplan Erasmuspark- en Robbert Scottbuurt’. Het pand heeft een maatschappelijke functie, waarbij een ondergeschikte (=ondersteunend aan de hoofdactiviteit) horecahuisvesting die niet meer dan 30% van de vloeroppervlakte bedraagt is toegestaan.
  - Exploitatievergunning t.w.v. € 1.041,- (horeca zonder terras).
 • Gebruik van de gymzaal:
  - Onderwijsactiviteiten hebben altijd voorrang op andere activiteiten. Onderwijsactiviteiten worden voorafgaand aan elk schooljaar bekend gemaakt. Vanaf dan is het bekend wanneer de andere activiteiten gepland kunnen worden.
  - De uren waar vanuit de onderwijsverordening recht op is, worden door de afdeling onderwijshuisvesting van de gemeente Amsterdam, aan de exploitant betaald. Het bedrag wordt berekend a.d.h.v. de gemeentelijke tarieven voor gymzaalverhuur.
  - Indien onderwijs meer gebruik wil maken van de zaal, zal hier in overleg met huidige gebruikers gehoor aan moeten worden gegeven.
  - Huidig gebruik gymzaal t.b.v bewegingsonderwijs: 1 dag per week aan de Al Wafa school voor schooljaar 2017 / 2018 (09:00 -15:30).
  - De gymzaal wordt momenteel al verhuurd aan verenigingen en organisaties, waarbij geadviseerd wordt om deze verhuur te continueren. Bekijk een overzicht van gemeentelijke tarieven voor gymzaalverhuur.

Beoordelingscriteria

(Alle criteria wegen even zwaar in de beoordeling)

 1. De mate waarin huidige gebruikers en vrijwilligers (inclusief huidige aanbod) worden betrokken bij en vertegenwoordigd zijn in de planvorming.
 2. De mate waarin de activiteiten gericht zijn op alle type buurtbewoners van Bos en Lommer.
 3. De mate waarin de activiteiten aansluiten op de wensen van de buurt.
 4. Een sluitende begroting, waarbij in acht is genomen dat activiteiten betaalbaar zijn voor iedereen.
 5. De mate waarin de exploitant actief – zowel online als offline - communiceert over het aanbod met de buurt.

Proces

31 december 2017: deadline inzendingen
18 januari 2018: kennismaking met selectie van inzenders
18 januari 2018: Bekendmaking van de 3 deelnemers die hun plannen verder gaan vormgeven

Begeleiding van de 3 inzenders met doorontwikkeling van ingezonden plannen door de Social Impact Factory
- 22 januari 2018 van 10.00-13.00 uur
- 15 februari 2018 van 10.00-13.00 uur
- 1 maart 2018 van 10.00-13.00 uur
15 maart 2018: Finale

De invulling gaat per 1 mei 2018 van start.

Bent u van plan om in te schrijven, maar vult u het formulier later in, of wilt u meer weten? Stuur dan een email naar impactchallenge@socialimpactfactory.com met de vermelding in het onderwerp ‘Wachterlied’. Wij nemen vervolgens contact met u op.

We zien uw inzending graag tegemoet.