AMSTERDAM - In 2017 hebben 143 nieuwe buitenlandse bedrijven een kantoor geopend in de metropoolregio Amsterdam. Naar verwachting zijn er daardoor over drie jaar meer dan 2.700 extra banen. Uitbreidingen van al gevestigde buitenlandse bedrijven leverden vorig jaar al ruim 4.100 nieuwe banen op.

Amsterdam heeft een krachtige concurrentiepositie als vestigingslocatie voor buitenlandse bedrijven en start-ups. Dat komt onder andere door de strategische ligging in Europa, de goede logistieke verbindingen en de aantrekkingskracht van Amsterdam op talent. Die goede positie levert Amsterdam en de regio ontzettend veel banen op; vorig jaar meer dan 6.500. Daar zitten de banen die het Europees Medicijn Agentschap met zich meebrengt nog niet bij.

Amerikaanse bedrijven grootste investeerder

Noord-Amerikaanse bedrijven zijn in 2017 de grootste investeerders: 36% van de nieuwe bedrijven en 53% van het aantal banen komt hier vandaan. De EMEA-regio (Europa, Midden-Oosten en Afrika) volgt als tweede met 36% van de nieuwe bedrijven en 23% van het aantal banen. Azië is goed voor 25% van de nieuwe bedrijven en 23% van de banen.

ICT, financieel-zakelijke dienstverlening en de creatieve industrie zijn de belangrijkste sectoren waarin bedrijven vanuit de hele wereld hier actief zijn, maar ook de sectoren life sciences en agri-food deden het in 2017 goed.

Brexit en het Europees Medicijn Agentschap

Door het voorgenomen vertrek van het Verenigd Koninkrijk uit de Europese Unie, heeft de EU in 2017 besloten dat het Europees Medicijn Agentschap zich vanaf 2019 in Amsterdam zal vestigen. Hierdoor wordt Nederland aantrekkelijker voor life sciences- en aanverwante bedrijven. Zij zijn graag in de buurt van deze belangrijke Europese toezichthouder gevestigd.

Niet vanzelfsprekend

Dat grote internationale bedrijven voor de regio Amsterdam kiezen is geen vanzelfsprekende keuze. Wereldwijd is er grote concurrentie om buitenlandse bedrijven aan te trekken. In 2017 nam het aantal bedrijven dat voor regio Amsterdam koos licht af ten opzichte van 2016, toen 157 bedrijven zich hier vestigden. Dit is onder andere te verklaren door een terugloop van buitenlandse investeringen in Europa, krapte op de kantorenmarkt, stijgende prijzen en onzekerheid rondom Brexit en regelgeving. Bedrijven stellen hun beslissing uit tot er meer duidelijkheid is.

Spreiding over de regio

Amsterdam probeert de internationale bedrijven en het internationale talent dat zij aantrekken zo goed mogelijk te spreiden over de regio. Zo werden er in 2017 internationale scholen geopend en uitgebreid in Almere, Amstelveen, Hilversum, Haarlem en Haarlemmermeer.