AMSTERDAM - Stadsdeel Noord krijgt in navolging van Startblok Riekerhaven in Nieuw-West een eigen huisvestingslocatie voor jongeren en statushouders. Dit heeft het college van B en W op 7 maart 2017 besloten. Startblok Elzenhagen wordt samen met woningcorporaties De Key en Eigen Haard ontwikkeld.  Dit woonproject wordt gevestigd ten zuiden van het Hisgenpad op de ontwikkellocatie Elzenhagen Zuid. Het biedt jongeren van 18 tot en met 27 jaar tijdelijk een plek om te wonen en werken aan hun toekomst.

In Startblok Elzenhagen komen ongeveer 600 woningen voor jonge mensen die werk zoeken, werken of studeren. De helft is bestemd voor statushouders (vluchtelingen met een verblijfsvergunning). Het precieze aantal woningen wordt duidelijk tijdens de uitwerking van het plan en in verdere samenspraak met de buurtbewoners. Hiermee is Startblok Elzenhagen de tweede grote woonlocatie in Amsterdam waar studenten, jongeren en statushouders samen wonen en jonge Amsterdammers bijdragen aan de integratie van statushouders.

Wethouder Laurens Ivens (Wonen): ‘Er zijn nog veel jongeren en statushouders op zoek naar een woning. Het Startblok zet jongeren letterlijk in het startblok voor het ‘echte leven’ en helpt statushouders snel hun weg te vinden in de Amsterdamse samenleving.’

Beheer, sociale samenhang en veiligheid zijn belangrijke aandachtspunten. Na tien jaar worden de woningen afgebroken en hergebruikt op een andere locatie. Dit deel van  Elzenhagen Zuid wordt dan afgebouwd conform het stedenbouwkundig plan.

Naar verwachting begint de bouw van het Startblok in het vierde kwartaal van 2017 en de eerste oplevering in het eerste kwartaal van 2018. De voorbereidende werkzaamheden (ophogen terrein) beginnen medio maart 2017.