AMSTERDAM - De gemeente Amsterdam wil voorkomen dat de groei van het aantal woningen leidt tot een openbare ruimte die helemaal vol staat met geparkeerde auto’s. Daarom is het in de toekomst niet meer vanzelfsprekend dat kopers of huurders van een nieuwbouwproject een straatvergunning kunnen krijgen. Ook wordt het maximum aantal parkeerplaatsen dat per nieuw huis mag worden gebouwd, verlaagd. Dat staat in de Nota Parkeernormen die door het college van B en W is vrijgegeven voor inspraak. Dit nieuwe, eenduidige stuk maakt een eind aan de wirwar van afzonderlijke regels die in elk stadsdeel en voor vrijwel elke buurt verschillend waren. 

Het belangrijkste uitgangspunt van de nota is dat bij nieuwbouw van woon- en bedrijfsgebouwen, de nieuwe bewoners en werknemers geen vergunning voor straatparkeren krijgen. Parkeerplekken die zij wel kunnen gebruiken, komen in of onder het nieuwe gebouw, of worden gereserveerd in bestaande, nabijgelegen parkeergarages. Door het maximum en minimum aantal parkeerplekken bij nieuwbouw omlaag te brengen, komt er meer ruimte voor voetgangers en fietsers, en wordt ingespeeld op toekomstige ontwikkelingen, zoals de verwachte groei van deelautoconcepten.

Door te kiezen voor parkeernormen die aansluiten bij toekomstig autobezit, zijn er ook in de toekomst voldoende parkeerplaatsen in gebieden waar de meeste nieuwe woningen komen. Tegelijkertijd voorkomt het College dat er parkeerproblemen op straat ontstaan. Bij sociale huurwoningen vervalt de minimumnorm voor parkeerplekken. Woningcorporaties kunnen dus in de toekomst zelf kiezen of zij parkeerplaatsen op eigen terrein maken of niet.

Met deze keuzes zorgt het College ervoor dat de stad bereikbaar en leefbaar blijft. In de Uitvoeringsagenda Mobiliteit is een duidelijke keuze gemaakt voor voetgangers, fietsers, het OV en verkeer dat echt in de stad moet zijn. Die keuze heeft veel effect op de inrichting en het gebruik van de ruimte in de stad.

Wethouder Litjens (Verkeer en Vervoer): “In Amsterdam wordt volop gebouwd: er komen zo’n twintigduizend woningen bij tot 2020. En veel van die nieuwe bewoners hebben een auto. Als we de stad bereikbaar willen houden voor voetgangers, fietsers, openbaar vervoer én auto’s, blijft er minder ruimte over voor parkeren op straat. Dat betekent dat we nu de keuze maken om bij nieuwbouwprojecten de parkeerplekken naar binnen te verplaatsen. Daarnaast is het daar straks niet meer mogelijk om een vergunning voor straatparkeren te krijgen.”

De Nota is ter inspraak voorgelegd aan de stadsdelen. Naar verwachting kan hij medio 2017 definitief worden vastgesteld door de gemeenteraad.