Ja, evenementen zijn leuk, maar liever zonder extreme hinder voor bewoners en buurt. Daarom wordt in Amsterdam in 2017 een nieuw evenementenbeleid ingevoerd. Dat gebeurt stapsgewijs: zo worden er onder andere locatieprofielen opgesteld waarin staat hoeveel en wélke evenementen er kunnen plaatsvinden en wordt de handhaving en klachtenafhandeling verbeterd.

De bedoeling is dat Amsterdam leefbaar, creatief, innovatief en duurzaam blijft én (weer) wordt. Het nieuwe evenementenbeleid moet recht doen aan belangen van bewoners, festivalgangers en -organisatoren en ondernemers. De nieuwe voorwaarden zorgen voor een betere balans tussen feest en de belasting voor de omgeving. Maar ook nú al, doen we wat mogelijk is om overlast te beperken.

Gay Pride en Appelsap

In Amsterdam vinden veel bijzondere evenementen plaats, zoals de Gay Pride, SAIL, Amsterdam Open Air en Appelsap. Het nieuwe beleid geeft duidelijke kaders aan wélke evenementen er kunnen plaatsvinden, en hoe. Zo wordt bijvoorbeeld meer gebruik gemaakt van locatie Westpoort als feestterrein, komen er maatregelen tegen geluidsoverlast en is er het plan om de kermis op de Dam per 2019 te verbieden.

Leefbaar, duurzaam, creatief

Sommige maatregelen zijn snel ingevoerd, andere maatregelen vergen meer onderzoek en afwegingen. Het plan is: vanaf begin 2018 gelden er locatieprofielen voor plekken in de stad waar veel evenementen plaatsvinden. In locatieprofielen staat onder andere hoeveel evenementen er per locatie mogen plaatsvinden, hoelang ze mogen duren en wat de maximale omvang en geluidsbelasting mag zijn. En: in 2020 wil Amsterdam alleen nog maar volledig duurzame evenementen in de stad.

24 uur per dag een klacht

Voor omwonenden moet het glashelder zijn waar zij met een klacht over een evenement terecht kunnen. Er is een proef gestart om bestaande informatiesystemen aan elkaar te koppelen. 24 uur per dag bellen, whatsappen, twitteren, een contactformulier, plús een snelle reactie én actie met betrekking tot de klacht: zo moet het werken.

Kan het iets zachter?

Geluid, en dan vooral van lage bastonen, kan voor omwonenden bijzonder irritant zijn. De gemeente hanteert wel normen en voorschriften die zijn gebaseerd op het handboek milieu, maar de beléving van geluid is weer een ander verhaal. Amsterdam doet daarom samen met de evenementenbranche  onderzoek naar geluidsoverlast. We willen zo tot een nieuw geluidsbeleid komen dat is toegesneden op een grote stad. Toezicht en handhaving moeten snel en adequaat kunnen reageren op klachten en overtredingen. De maatregelen om geluidsoverlast te beperken, moeten al gaan gelden tijdens Koningsdag in 2017.