Sinds het legaliseren van de online gokmarkt in Nederland met het in werking treden van de Wet Kansspelen op Afstand, is deze sector sterk gegroeid, zowel in aantal spelers als in aantal casino’s die hun deuren openen.

Heel wat meer Nederlanders wagen zich af en toe eens aan een gokje, nu de overheid een oogje in het zeil houdt en online casino’s heel wat kwaliteitsnormen oplegt.

Om legaal hun diensten aan te mogen bieden aan Nederlandse spelers, moet een online casino zich neerleggen bij strenge criteria, die voornamelijk gericht zijn op het waarborgen van de veiligheid van spelers.

Zo moet een online casino over een bepaalde voorraad cash geld beschikken om spelers altijd keurig uit te kunnen betalen, moeten ze een beleid opstellen op gokverslavingen te voorkomen, moeten alle casino games op willekeur zijn gebaseerd, enzovoort.

Dit is uiteraard geen unicum in deze sector, want licenties in andere landen (waar online gokken al veel langer legaal en gereguleerd is) volgen hetzelfde patroon.

Tal van casino’s hebben zich sinds het in werking treden van de Wet aangeboden om een dergelijke licentie te bezitten. In 2021 heeft de KSA (Kansspelautoriteit) maar liefst 33 aanvragen tot een vergunning ontvangen, waarvan er slechts 18 zijn goedgekeurd.

Op dit moment zijn er 11 actieve gereguleerde online casino’s in ons land, en die hebben in totaal 634.000 geverifieerde spelers.

Natuurlijk moet je hier wel rekening houden met het feit dat veel spelers meer dan 1 account hebben en bij meerdere casino’s spelen, dus het aantal actieve spelers is wellicht lager.

Dat is nog steeds een groot cijfer, en dat uit zich ook als we kijken naar de hoeveelheid geld die ermee gemoeid is: de gereguleerde online gokmarkt heeft meer dan 180 miljoen euro verdiend in het laatste kwartaal van 2021. Dat komt neer op een slordige 60 miljoen per maand.

Ook voor mensen die nog nooit bij een online casino hebben gespeeld is deze nieuwe situatie merkbaar. Misschien heb je de toename in populariteit van online casino’s ook wel al opgemerkt, want tegenwoordig wordt er heel veel reclame voor gemaakt.

Op televisie zijn er na een bepaald uur (momenteel ligt dat op 21:00 uur) gemiddeld maar liefst 40 online gokadvertenties te zien, zeer vergelijkbaar met het aantal reclame voor loterijen en dergelijke.

De overheid heeft dit tot kort geleden met lede ogen aangezien, maar was niet tevreden met de situatie. Ze heeft onlangs wat nieuwe maatregelen aangekondigd waar online casino’s zich aan zullen moeten houden als ze hun vergunning willen behouden.

Wat het beste online casino Nederland ook moge zijn, het is duidelijk dat deze nieuwe regels een impact zullen hebben op de sector.

Het voorstel van Franc Weerwind

Minster voor Rechtsbescherming Franc Weerwind heeft een brief aan de kamer geschreven waarin hij enkele nieuwe regulaties aankondigt die voornamelijk gericht zijn op marketing en advertenties van online casino’s.

Het gaat dus niet om het reilen en zeilen van het dagelijkse verloop van de online casino’s, want dat is voorlopig goed gedekt door de Wet Kansspelen op Afstand.

Weerwind heeft verklaard dat de overheid een aanpassing wil doorvoeren aan deze wet, gericht op het bannen van alle “niet-gerichte” reclame in de sector van online gokken.

Dit komt min of meer neer op een reclameverbod tout court, en dat heeft sterke gevolgen voor de sector.

Natuurlijk zal er wel heel wat tijd verstrijken voordat een dergelijke maatregel effectief van kracht is, en naar verwachtingen zal het ten vroegste in 2023 een rol beginnen spelen.

Dat komt omdat een dergelijke verbod ingaat tegen het grondrecht op vrije meningsuiting en tegen verschillende regels op Europees vlak.

Het is dus zaak voor de overheid om dit voorstel zo duidelijk mogelijk op te stellen en de noodzaak ervan grondig uit de doeken te doen.

Vrijwillige restricties

Om de politieke tendens in deze sector op een ander spoor te zetten, hebben twee grote verenigingen in Nederland, met name de NOGA (Nederlandse Online Gambling Associatie) en de VNLOK (Vergunde Nederlandse Online Kansspelaanbieders), enkele nieuwe en vrijwillige maatregelen en restricties aangekondigd die zeer binnenkort reeds actief worden.

Het is hun hoop dat ze met dergelijke restricties zullen aantonen dat een volledig verbod niet nodig is.

Een aantal van de voorgestelde maatregelen zijn:

· Een limiet op de toegestane speeltijd van 8 uur per dag per speler

· Geen de facto ongelimiteerde stortingen meer

· De personages in de reclamespots die als rolmodel dienst doen moeten minstens 35 jaar oud zijn – dit om minder sterk in te spelen op jongeren

· Het voeren van reclame op televisie zal pas na 22:00 uur van start gaan (momenteel is het 21:00 uur)

· Geen reclame via radio, geschreven media of buitenreclame zoals in kiosken of op affiches

· Nog meer restricties op reclame voor bonussen en promoties

Deze organisaties hebben altijd aangegeven om zich neer te leggen bij restricties die de overheid reeds heeft ingevoerd (en degene die de overheid nog wil implementeren in de toekomst), maar vragen in ruil hiervoor wel dat er extra maatregelen worden getroffen om de beschikbaarheid en aantrekkingskracht van de niet-gelicentieerde concurrerende online casino´s te beperken.

Als de overheid hierin meegaat, zou dit neerkomen op een groei van het marktsegment van gelicentieerde casino’s van 80% tot 95%.

Op die manier bekeken zijn de extra restricties zelfs een goede zaak voor hen, want zelfs als er minder reclame wordt gemaakt zullen de online casino’s met een licentie toch meer winst maken, die ze afsnoepen van de illegale goksector.