AMSTERDAM - Samen met de kinderen van de Laterna Magicaschool viert de gemeente Amsterdam vandaag de Nationale Boomfeestdag. Eerst is er een feestelijke opening van het groene schoolplein en daarna planten kinderen van de school de eerste boom op een bijzondere locatie in de stad: Centrumeiland, het opgespoten eiland bij IJburg.

In plaats van eerst bebouwen en dan in groen voorzien, wordt hier gestart met het aanleggen van een verhoogd bomencarré dat het centrale plein van het eiland moet worden. Ook tekent de gemeente de intentieverklaring en geeft daarmee aan dat de gemeente elk jaar tot 2022 op Nationale Boomfeestdag een boom beschikbaar stelt aan elke basisschool. De boom kan dan op het schoolplein of in de directe omgeving worden geplant.

Groen schoolplein

Vanaf vandaag kunnen alle kinderen van Laterna Magica (0-12 jaar) en uit de buurt genieten van meer groen om hen heen. De bijdrage vanuit de gemeente is gebruikt om een deel van de fietsenstalling te verwijderen en daar een groene inrichting te maken. Er is een ontdektuin, die klimaatbestendig is ingericht en voor de kleine kinderen is er een ‘blote voetenpad’ aangelegd in een nieuwe bloementuin. Het dak is bedekt met sedum.

De verwachting is dat er eind 2018 meer dan vijftig scholen in de stad zijn vergroend met behulp van zogenaamde Groengelden van de gemeente. Groen is goed voor de leefbaarheid en helpt bij het opvangen van regenwater en tegen de hitte op zomerse dagen.

Eerste boom geplant op Centrumeiland

Het planten van de eerste boom is de start van de aanplant van het bomencarré op Centrumeiland. Bij de aanbesteding is de nadruk gelegd op de kwaliteit en dat gaf de markt ruimte om hun eigen expertise in het plan te zetten. De doelstelling vanuit de gemeente is een uniek landmark, plus dat het er gelijk aantrekkelijk uitziet met een centraal plein. Ook is er gekozen om op Centrumeiland bomen een natuurlijk windscherm te laten vormen. En is regenbestendigheid meegenomen in het ontwerp, net als een warmte-koudeopslag. In de zomer worden de gebouwen die op centrumeiland komen gekoeld met grondwater. De zomerwarmte wordt opgeslagen in de bodem en in de winter gebruikt als voeding voor een warmtepomp die gebouwen verwarmt.

Boomfeestdag en ondertekenen intentieverklaring

Honderden kinderen uit de EU planten minimaal 200 bomen op diverse locaties. De Nationale Boomfeestdag is er voor de kinderen en staat ervoor dat groen actueel en noodzakelijk is. Iets waar de gemeente volledig achterstaat. Ter gelegenheid van de zestigste verjaardag van de zestigste Nationale Boomfeestdag tekent de gemeente Amsterdam een intentieverklaring om ook de komende jaren bij te dragen. Elk jaar (tot 2022) krijgen basisscholen in Amsterdam het aanbod om op hun eigen schoolplein of vlak daarbij een boom te planten, welke wordt bekostigd uit het gemeentelijk herplantfonds. Bomen verbinden kinderen met natuur.