AMSTERDAM - Het Wallengebied: auto's rijden er af en aan, vooral 's nachts in het weekend. De bewoners in de buurten Lastage, Nieuwmarkt en zuidelijke Burgwallen ervaren daardoor veel verkeersoverlast. Op 3 mei start een proef met maatregelen die de overlast moeten verminderen.

De overlast wordt veroorzaakt doordat verkeer steeds rondjes rijdt in het Wallengebied, vooral tijdens de weekendnachten. Meestal zijn het taxi's die op zoek zijn naar een standplaats. De maatregelen, die samen met bewoners, ondernemers en de taxibranche zijn opgesteld, zijn er dan ook vooral op gericht om dit rondjes rijden tijdens de weekendnachten tegen te gaan. De proef start op donderdag 3 mei en duurt tot eind oktober 2018.

Maatregelen

Nachtelijk verkeer is tijdens de weekendnachten (donderdag-, vrijdag- en zaterdagnacht tussen 22.00 en 06.00 uur) niet meer welkom in de woonbuurten. Op de routes waar auto's niet mogen komen worden verzinkbare palen geplaatst. Het verkeer moet gebruik maken van de volgende routes:

  • Sint Antoniebreestraat – Geldersekade (alleen toegankelijk voor ontheffingshouders en taxi’s met een taxxxivergunning)
  • Rokin – Damrak (alleen toegankelijk voor ontheffingshouders en bestemmingsverkeer voor hotel The Grand)
  • Rusland- Damstraat (toegankelijk voor alle verkeer)

Op de Nieuwmarkt en het Damrak komen dynamische taxistandplaatsen.

Aandacht voor eventuele verplaatsing overlast

De verwachting is dat de overlast voor bewoners vermindert en de hoeveelheid verkeer op de andere routes in het gebied beperkt blijft. Tijdens de proef wordt de Valkenburgerstraat extra in de gaten gehouden, omdat de bewoners daar al jaren veel overlast van de grote hoeveelheid verkeer in de straat ervaren.