NEDERLAND - Na het overlijden van een dierbare weten nabestaanden vaak niet welke levensverzekeringen hun dierbare had. Hierdoor weten ze niet welk bedrag er beschikbaar is voor de uitvaart. Polissen zijn onvindbaar voor nabestaanden en hierdoor worden lang niet alle levensverzekeringen geclaimd. ‘Nabestaanden laten hierdoor duizenden euro’s liggen, aldus Leon Schouten, directeur van Uitvaartverzekeringwijzer.net. Schouten vindt dat dit snel moet veranderen en Uitvaartverzekeringwijzer.net is een petitie gestart om ervoor te zorgen dat dit probleem op de agenda van de Tweede Kamer komt.

Levensverzekeringen onvindbaar
In Nederland zijn er verschillende levensverzekeringen, zoals de uitvaartverzekering en de overlijdensrisicoverzekering. 70% van de Nederlanders heeft een uitvaartverzekering. Met een uitvaartverzekering zorgt men ervoor dat nabestaanden de kosten van de uitvaart kunnen betalen. De meeste Nederlanders zijn verzekerd voor een bedrag tussen de 5.000 en de 10.000 euro. Wanneer de nabestaanden niet weten of er een polis afgesloten is, laten zij grote bedragen liggen. De premie van uitvaartverzekeringen wordt vaak binnen een bepaalde periode betaald. Hierdoor kan het zijn dat de overledene ruim voor zijn overlijden de gehele premie al heeft voldaan, waardoor nabestaanden geen premiebetalingen op de laatste rekeningafschriften van de overledenen vinden. Het is voor nabestaanden dan onduidelijk of er een polis afgesloten is en zo ja bij welke verzekeraar.

Bij uitvaartdeposito’s is de kans het grootst dat nabestaanden geld laten liggen. Dit komt omdat de premie inleg van een uitvaartdeposito vaak al jaren voor overlijden is gestopt. Met een uitvaartdeposito wordt door middel van een geldstorting een overeenkomst aangegaan. Bij overlijden komt het geldbedrag vrij voor de nabestaanden en hiermee kan de uitvaart bekostigd worden. Doordat de inleg in deze “spaarpot” vaak jaren geleden heeft plaatsgevonden vinden nabestaanden geen premiebetalingen op de laatste rekeningafschriften van de overledene en zijn daardoor niet op de hoogte van deze verzekering.

Bij overlijdensrisicoverzekeringen kunnen de bedragen nog veel groter zijn. Een overlijdensrisicoverzekering wordt vaak afgesloten bij een hypotheek en hiermee zorgt men ervoor dat nabestaanden in het huis kunnen blijven wonen en de vaste lasten kunnen blijven betalen. De kans dat een overlijdensrisicoverzekering niet geclaimd wordt is echter wel een stuk kleiner dan bij uitvaartverzekeringen.

Hoeveelheid niet geclaimde levensverzekeringen niet duidelijk
Om hoeveel levensverzekeringen het exact gaat is niet bekend. Al is volgens Schouten duidelijk dat het om duizenden polissen moet gaan. Hij heeft geprobeerd de aantallen te achterhalen bij verschillende uitvaartverzekeraars, maar kreeg helaas te horen dat ze de aantallen niet willen blootgeven.

Een lichtpuntje is uitvaartverzekeraar Ardanta. Ardanta erkent het probleem en heeft een speciale afdeling in het leven geroepen om de nabestaanden van oude polissen te achterhalen. Hiermee probeert Ardanta alsnog het verzekerde bedrag uit te keren aan de nabestaanden. Schouten juicht dit initiatief van harte toe en hoopt dat andere verzekeraars dit voorbeeld zullen volgen.

Huidige systeem voldoet niet voldoende
Het Verbond van Verzekeraars heeft een systeem waarmee levensverzekeringen opgevraagd kunnen worden door echtgenoten, kinderen en erfgenamen. “Het is fijn dat er een systeem is, maar het systeem voldoet helaas nog niet voldoende aan de wensen van nabestaanden en uitvaartondernemers”, aldus Schouten. ‘Hoewel dit qua gedachte heel goed is, blijkt dit in de praktijk voor nabestaanden onprettig.

Nabestaanden moeten nu ongeveer 3 maanden wachten voordat ze geïnformeerd worden of hun dierbare bepaalde levensverzekeringen heeft gehad en dat is ver na de uitvaart. Nabestaanden en uitvaartverzorgers willen die informatie juist vóór de uitvaart weten, zodat zij een uitvaart kunnen verzorgen die in lijn ligt met van het verzekerd bedrag van de uitvaartverzekering. Ook zijn veel nabestaanden niet op de hoogte van dit systeem, waardoor ze er geen gebruik van maken. Het is van groot belang dat nabestaanden en uitvaartondernemers voordat de uitvaart plaatsvindt weten of er levensverzekeringen zijn en wat de hoogte van de uitkering is. Zo kunnen nabestaanden de juiste keuzes maken en hun dierbare een waardig afscheid kunnen geven.”

Oplossing voor het probleem
Omdat iedere Nederlander te maken krijgt met het overlijden van een dierbare en het regelen van een uitvaart vindt Schouten dat er een oplossing moet komen. “Ik pleit voor een systeem waarbij direct na overlijden duidelijk wordt welke levensverzekeringen er allemaal zijn. Voor pensioenen is er mijnpensioenoverzicht.nl. Mijnlevensverzekeringenoverzicht.nl zou een goede oplossing kunnen zijn. Bij het melden van een overlijden bij de gemeente zou de betreffende gemeente moeten kunnen zien welke levensverzekeringen er afgesloten zijn. Hiermee is het voor nabestaanden direct duidelijk welke polissen er lopen en weten ze voordat de uitvaart plaatsvindt hoe hoog de verzekerde bedragen zijn”, aldus Schouten.

Ook uitvaartbranche erkent het probleem
Niet alleen voor nabestaanden, maar ook voor uitvaartondernemers is het erg vervelend dat niet meteen duidelijk is of er een uitvaartverzekering aanwezig is. Voor uitvaartondernemers is het belangrijk om in een vroeg stadium te weten voor welk bedrag er een uitvaart geregeld mag worden. Zo kunnen ze gericht advies geven over de uitvaartmogelijkheden.

Directeur Tim Duin, van Uitvaartverzorging Duin erkent het probleem. “De zoektocht naar verzekeringen is nu veel te complex en het duurt te lang voordat er duidelijkheid is. Hierdoor maken nabestaanden soms keuzes over de uitvaart waar ze later spijt van hebben. Wanneer er op een later moment blijkt dat er toch een uitvaartverzekering was hadden nabestaanden andere keuzes gemaakt.”

Nabestaanden kunnen na jaren nog steeds claimen
Schouten adviseert nabestaanden die de afgelopen jaren een dierbare hebben verloren en niet hebben kunnen achterhalen of er een levensverzekering is om alsnog gebruik te maken van de zoekservice van het Verbond van Verzekeraars. Mocht er toch een verzekering zijn geweest, dan kan deze ook na een aantal jaar nog worden uitbetaald aan de nabestaanden.

Teken de petitie
Schouten roept iedereen op de petitie van Uitvaartverzekeringwijzer.net te tekenen en het initiatief hiermee te steunen. Hij wil hiermee naar de tweede kamer om ervoor te zorgen dat er een oplossing komt voor het probleem. Daarnaast sluit dit perfect aan bij zijn grotere doel, namelijk het transparanter maken van de uitvaartbranche.