NOORD-HOLLAND - Noord-Hollandse ondernemers die willen innoveren kunnen hiervoor ook in 2024 subsidie aanvragen. De provincie en het Rijk stellen ruim € 9,5 miljoen beschikbaar via de subsidieregelingen MKB Innovatiestimulering topsectoren (MIT).


De MIT is bedoeld voor Noord-Hollandse MKB’ers die op zoek zijn naar financiering in de beginfase van hun innovatieproject. In totaal is ruim € 9,5 miljoen beschikbaar voor de financiering van haalbaarheids- en R&D-samenwerkingsprojecten binnen het innovatieve MKB in Noord-Holland.

Gedeputeerde Esther Rommel: "Noord-Holland wil voor het MKB een aantrekkelijke provincie zijn en blijven. Daar hoort bij dat je ondernemers helpt om te innoveren, ontwikkelen en verduurzamen. Dat doen we onder andere met de MIT-regeling, waar al veel ondernemers gebruik van hebben gemaakt. Met deze subsidie kunnen zij op verschillende manieren onderzoeken waar de innovatie kansen voor hen liggen."

2 typen subsidies

Bedrijven kunnen subsidie aanvragen als zij een haalbaarheidsproject óf een R&D-samenwerkingsproject willen uitvoeren. Een haalbaarheidsproject brengt de risico’s in beeld die het ontwikkelen van een nieuw product, proces of nieuwe dienst met zich meebrengt voor de innoverende MKB-onderneming. Na afloop kan de ondernemer besluiten tot het wel of niet starten van een Research & Development vervolgtraject. Bij een R&D-samenwerkingsproject werken ondernemers samen aan onderzoek en ontwikkeling van een product, proces of dienst waarbij wordt gestreefd naar oorspronkelijkheid en vernieuwing. Het uiteindelijke doel van de MIT- regelingen is om innovatie in het MKB te bevorderen en zo een bijdrage te leveren aan een duurzame, vernieuwende en ondernemende economie.

De activiteiten waarvoor subsidie wordt aangevraagd moeten passen binnen het Missiegedreven Innovatie en Topsectorenbeleid. Kijk voor een toelichting op MKB innovatiestimulering topsectoren (MIT) Noord-Holland - Haalbaarheidsproject en MKB innovatiestimulering topsectoren (MIT) Noord-Holland - R&D-Samenwerkingsproject.

Praktische informatie

De regelingen staan op de website van de provincie Noord-Holland. De regeling voor haalbaarheidsprojecten gaat op 9 april 2024 om 09.00 uur open, die voor R&D samenwerking op 11 juni 2024. De regelingen sluiten op 17 september 2024 om 17.00 uur.

Provincie ondersteunt ondernemers

Innovatieve ondernemers kunnen ook gebruik maken van Investeringsgereedprogramma PIM, en het Innovatiefonds Noord-Holland. In een latere fase komen zij mogelijk ook in aanmerking voor ondersteuning vanuit ROMInWest.