AMSTERDAM - VERNIEUWING ERFPACHT GEDOEMD TE MISLUKKEN. Nu de politiek in Amsterdam eindelijk inhoudelijk gaat kijken waarom er zoveel onrust is onder honderd duizenden Amsterdammers wordt duidelijk dat het bestuur van de gemeente Amsterdam een onmogelijke opdracht heeft geformuleerd. D66 wilde de Erfpacht vernieuwen, het uitmelken van de Erfpachters moest stoppen. De VVD wil eigenlijk van de Erfpacht af. De SP vindt het allemaal prima en heeft zich vooral buitende discussie gehouden. 210.000 duizend Erfpachters verwachten een oplossing van alle partijen en bestuur in Amsterdam

De belangrijkste weeffout in de opdracht die het gemeentebestuur zichzelf heeft gegeven: VERNIEUWING ERFPACHT JA, MAAR HET MOET WEL NET ZOVEEL OPLEVEREN! Als je wilt vernieuwen moet je natuurlijk de ruimte hebben om alle mogelijkheden te onderzoeken. Daar hoort natuurlijk ook bij afschaffen, veranderen, aanpassen en totaal vernieuwen. Maar ons gemeentebestuur stelde een grondwaardecommissie in met de professoren, Tom M. Berkhout, (voorzitter), Dirk Brounen, Piet M.A. Eichholtz, aan om een advies uit te brengen. Zij kregen dezelfde onmogelijk opdracht en kwamen er in feite niet uit. Met hun uitgebreide rapport

“Schoon Schip” werd duidelijk dat het oude wijn in nieuwe zakken werd. De gemeente Amsterdam stelde ook een klantenpanel in waar Erfpachters, notarissen, makelaars etc. werden uitgenodigd om mee te praten over de vernieuwing. Ook hier werd duidelijk dat ervan meepraten geen spraken was. Het klantenpanel mocht luisteren naar de ambtenaren die vertelden op welke wijze het nieuwe stelsel zich ontwikkelde. Alle opmerkingen en adviezen werden keurig opgeschreven maar geen enkele suggestie of advies werd overgenomen. De deelnemers aan het klantenpanel werden buitenspel gezet en bij de neus genomen.

Het idee bij de start van de Erfpacht was om de woningmarkt in Amsterdam te verbeteren. Extra geld voor de bouw voor sociale huurwoningen en de prijzen betaalbaar houden. Maar de afgelopen 20 jaar heeft de gemeente Amsterdam het tegenovergesteld gedaan. De gemeente Amsterdam is monopolist en kapitalist geworden. Er zijn veel te weinig huizen gebouwd t.o.v. de vraag. De huren van sociale huizen zijn alleen maar gigantisch gestegen. De zogenaamde controle op de woningmarkt is totaal uit beeld geraakt bij de bestuurders. En Erfpacht is de melkkoe van de gemeente Amsterdam geworden. Werden 20 jaar geleden nieuwe huizen verkocht met een Erfpachtaandeel van 8 t/m10% van de koopprijs dat is nu bij nieuwbouwhuizen 30 t/m 35% van de verkoopwaarde. Een huis van 390.000 wordt verkocht voor 565.000 euro. De gemeente ontvangt dus 165.000 euro aan Erfpacht.

En wat doet de gemeente met dit geld? Dit wordt niet besteed aan het verbeteren van de woningmarkt nee, hiermee worden de gaten in de begroting gedicht.

De Nederlandse Vereniging van Erfpachters, de Verontruste Erfpachters Amsterdam, de Erfpachters Buitenveldert en de Seba hebben de handen ineengeslagen en organiseren een demonstratie op 31 januari om 17.00 uur voor de Stopera. Alle Amsterdammers zijn welkom en kunnen zich melden op facebookerfpachtersamsterdam@gmail.com 

Het doel van de demonstratie is dat het voorstel voor Eeuwigdurende Erfpacht van tafel gaat. Het oude en nieuwe Erfpacht stelsel deugen niet en jagen
Amsterdammers de stad uit. Wij willen een Amsterdam waar ook Amsterdammers kunnen wonen.