AMSTERDAM - Belastingvoordeel behalen voor 31 december. Dat kan, zegt ZZP-boekhouder. Zoals elk jaar hebben we een lijst gemaakt met fiscale bespaartips.


Dit zijn de tips voor 2022.

Starter mag willekeurig afschrijven

Een beginnende zzp'er mag in de eerste drie jaar willekeurig afschrijven. Heeft u een hoge winst schrijf dan veel af, daarmee drukt u nu de te betalen Inkomstenbelasting. Normaal bedraagt de afschrijving zo'n 20 procent per jaar. U mag in 2022 als starter dus afschrijven hoeveel u wilt om de winst te drukken.

In 2023 vervalt de kans op middeling

Middeling van inkomen is een manier om uw winst/inkomen over drie opeenvolgende jaren opnieuw te bekijken en over drie jaar uit smeren om dan te bekijken of u over die drie gemiddeld te veel heeft betaald aan inkomstenbelasting. De eerste € 545 van het verschil tussen de verschuldigde en de herrekende belasting krijgt de ZZP'er niet terug. Voor alles boven dit bedrag krijgt de zelfstandige zonder personeel een teruggaaf.

De middelingsregeling is er inkomen uit werk en woning.

De ZZP'er kan alleen middelen over een periode van 3 aaneengesloten kalenderjaren.

Voorwaarden,

- U heeft gedurende deze drie jaar in Nederland belasting betaald.

- De ZZP'er mag alleen middelen als het middelingstijdvak geen overlap heeft met een eerder middelingstijdvak.

- De Zelfstandige moet zijn verzoek om middeling doen binnen 36 maanden nadat de aanslag van het laatste jaar dat tot uw middelingstijdvak hoort, onherroepelijk vaststaat.

- De ZZP'er stuurt de berekening van zijn middeling mee met zijn verzoek om middeling.

- Heeft de ZZP'er in een kalenderjaar een negatief inkomen? Dan wordt zijn inkomen van dat jaar op € 0 gesteld.

- Deze manier om te middelen komt per 1 januari 2023 te vervallen. Wel kunt u nadat alle aanslagen definitief zijn uw box 1-inkomen over de jaren 2022, 2023 en 2024 nog middelen op basis van een overgangsregeling, weet boekhouder-AMSTERDAM.

Energie-investeringsaftrek

Als u heeft geïnvesteerd in energiezuinige bedrijfsmiddelen dan kunt u gebruik maken van energie-investeringsaftrek. Voor die investeringen is 45,5% van de investeringskosten aftrekbaar van uw fiscale winst. U dient minimaal € 2.500 exclusief btw per bedrijfsmiddel te investeren.

De energiezuinige bedrijfsmiddelen dienen wel te staan op de Energielijst. En u dient de investering binnen drie maanden na aangaan van de investeringsverplichting aan te melden bij de RVO.

Behaal belastingvoordeel met kleinschaligheidsinvesteringsaftrek -KIA

Investeert u in 2022 meer dan € 2.400 in vaste activa dan heeft u recht op de kleinschaligheidsinvesteringsaftrek (KIA). U moet wel investeren in vaste activa – aanschaf moet duurder zijn dan 450 euro excl btw per stuk. Dit is een fiscale aftrekpots op de winst.

De zzp' er krijgt geen KIA als hij investeert in een woonhuis, verhuurde roerende en onroerende zaken, personenauto, goodwill, concessies en vergunningen.

Verkoop u de activa weer binnen 5 jaar dan moet u over de verkoopprijs excl BTW weer desinvesteringsbijtelling betalen. Om voor KIA in aanmerking te komen hoeft u niet 1225 uur of meer voor uw zaak te werken.

Betaal uw fiscaal partner

U mag uw meewerkende partner een arbeidsbeloning betalen of de meewerkaftrek toepassen in uw aangifte Inkomstembelasting.

Als uw fiscaal partner 525 uur of meer meewerkt in uw bedrijf, dan kunt u ervoor kiezen deze partner een arbeidsbeloning van € 5.000 te betalen. Voor u is deze vijf mille een aftrekpost.

U kunt ook kiezen voor meewerkaftrek, als uw partner 525 uur per jaar meewerkt. De meewerkaftrek bedraagt tenminste 1,25% en maximaal 4% van de winst.

Aankoop elektrische auto in 2022

Koopt u in 2022 nog een elektrische zakelijk wagen dan heeft u over de eerste 35 mille 16 procent bijtelling. Met ingang van 2023 gaat de bijtelling boven de dertig mille omhoog. Uw voordeel dat als u in 2022 koopt is 6% aan bijtelling (16% i.p.v. 22%) over de cataloguswaarde van € 30.000 tot € 35.000, voor vijf jaar lang.

Aanschaf van zakenpand in 2022

Volgend jaar stijgt de overdrachtsbelasting van acht naar 10.4 procent. De aankoop van een zakenpand is dan 2.4% duurder aan overdrachtsbelasting dan in 2022.

Schenkingen aan kinderen

U mag uw kinderen tot 31 december 2022 onbelast € 106.671 schenken in verband met de aankoop van een eigen woning.

Per 2023 daalt de schenkingsvrijstelling naar € 28.947. In 2024 is onbelast schenken voor de eigen woning niet meer mogelijk.

Vpb-tarief stijgt in 2023

Het tarief in de vennootschapsbelasting stijgt in 2023. Ander nadeel is dat de lengte van de eerste belastingschijf kleiner wordt. Per 1 januari 2023 is het tarief tot een belastbare winst van €200.000 19%. Heeft u meer winst dan valt u in 25,8%.

Schenken belastingvrij

U mag uw kind in 2022 als ouder € 5.677 belastingvrij schenken. Voor een schenking aan uw kleinkind is het vrijgestelde bedrag € 2.274.

Ook mogen ouders aan hun kind tot 40 jaar eenmalig belastingvrij 27.231 euro schenken. Dit geld mag vrij worden besteed. Geeft u geld voor een studie van minimaal 20.000 euro, dan mag u – als u aan de voorwaarden voldoet- eenmalig 56.724 euro schenken, aldus zzp-boekhouder.

Algemene tarief overdrachtsbelasting stijgt

Met ingang van 1 januari 2023 stijgt het algemene tarief van de overdrachtsbelasting van 8% naar 10,4%. Dit tarief geldt bij de koop van niet-woningen en woningen die u niet voor eigen gebruik gaat benutten.

Als u zo'n beleggingspand wil kopen dan bespaart u overdrachtsbelasting als de levering in 2022 is.

Boekhouding zeven jaar bewaren

Uw administratie moet u zeven jaar bewaren. Ga na of u uw administratie op orde heeft. De administratie over 2015 kunt u vernietigen per 31 december 2022.

Factuur met werk december versturen in 2022 of 2023

Als in december werkzaamheden verricht kunt u in december 2022 of ianuari 2023 de factuur versturen. Verstuurt u die in 2022 dan draagt u de btw af in januari 2023 -aangifte vierde kwartaal 2022. Anders valt deze omzetbelasting in 2023 en betaalt u in april 2023- aangifte eerste kwartaal.

Omzetbelasting terugvorderen van niet betalende klanten

U heeft een factuur gestuurd en uw klant betaalt niet. Uw factuur/vordering staat langer dan een jaar open. U heeft nog niks ontvangen. Dan is het soms beter om water bij de wijn te doen. En de vordering op deze oninbare debiteur af te boeken bij uw aangifte omzetbelasting over het vierde kwartaal.