AMSTERDAM - Sommige kinderen hebben aanleg voor taal, andere voor exacte vakken. De vakken waar je kind niet goed in is zorgen vaak voor veel frustratie. Want hoe ze ook hun best doen, als het bekende kwartje niet valt dan blijft het tobben en iedere keer weer hopen dat het cijfer niet al te erg tegenvalt. Voor sommige opleidingen is het verplicht om talen of wiskunde in het pakket te hebben. Als je kind niet goed is in een vak, dan kan het dus nooit een diploma halen wat nodig is voor een vervolgopleiding. Maar gelukkig kan er vaak wel wat gedaan worden om de kennis van een vak op een acceptabel niveau te krijgen.

Steeds meer ouders kiezen voor bijles

Een aantal bedrijven stappen in het gat in de markt voor bijles aan kinderen op de middelbare school. Ze bieden bijles wiskunde maar ook voor Nederlands, Engels en andere vakken. Je kind krijgt in een klein groepje of één op één bijles van een ervaren docent. Er zijn ook bedrijven die de mogelijkheid bieden om hulp op afstand te krijgen. Als je kind bezig is met huiswerk en een vraag niet snapt dan kan het kind appen en reageert binnen een kwartier een docent die helpt met de opdracht. Op die manier krijgt de leerling ook meer zelfvertrouwen en gaat de lessen in het betreffende vak hopelijk ook leuker vinden.

Zelfverzekerd naar school

Door je kind bijles in Amsterdam te laten volgen wordt hij of zij ook een stuk zelfverzekerder. Het is natuurlijk niet leuk om elke dag naar school te gaan en lessen te moeten volgen die je niet snapt, ondanks de uitleg van de docent. Daar komt bij dat op veel scholen een lerarentekort is. Soms staat er een niet gekwalificeerde medewerker voor de klas, zoals een klasse assistent. Vaak vallen lessen uit als een docent ziek is. Dat is voor kinderen die goed mee kunnen komen vaak niet zo erg. Maar een kind dat elk lesuur hard nodig heeft loopt daardoor soms een onoverbrugbare achterstand op. Zodra je als ouder het idee hebt dat je kind niet goed kan meekomen is het belangrijk om actie te ondernemen. Als je zelf niet in staat bent om je kind te helpen met wiskunde of andere vakken, dan kun je via individuele bijles ervoor zorgen dat je kind toch goede resultaten behaalt.

Bijles in samenspraak met de school

De bijles wordt altijd in samenspraak met de school gegeven. De lesstof sluit aan bij hoe het kind op school les krijgt. De resultaten worden gedeeld met de docent en andersom. De docent kan aangeven welke onderdelen van het vak tijdens bijles extra aandacht moeten krijgen. uiteraard worden ook de ouders op de hoogte gehouden van de vorderingen die het kind maakt. Er kunnen tijdens bijles proeftoetsen worden gemaakt om te zien of het kind de lesstof inmiddels al beter beheerst.