AMSTERDAM - Bewoners van West kunnen dit jaar opnieuw hun straat aanmelden als Leefstraat. Een Leefstraat wordt tijdelijk afgesloten voor auto’s zodat bewoners op straat kunnen wandelen, lezen, tafeltennissen, spelen, sporten en meer. U bedenkt zelf wat u in de straat wil doen, in overleg met uw buren. U kunt zich aanmelden tot 15 mei.

Vorig  jaar is een geslaagde proef gehouden in twee straten in West: een deel van de Hugo de Grootkade (‘Leefkade Hugo de Groot’) en de Filips van Almondestraat. Dit jaar wil stadsdeel West bewoners opnieuw de kans geven hun straat voor een paar weken anders in te richten.

In veel straten nemen auto’s een overheersende plek in, zowel rijdend als geparkeerd. Hoe zou u uw straat gebruiken als hij tijdelijk afgesloten zou zijn voor auto’s? U kunt dit helemaal naar eigen wens vorm geven, als u het maar in overleg met uw buren doet. Als u voldoende draagvlak heeft onder uw buren, zal het stadsdeel helpen bij het mogelijk maken. Bijvoorbeeld door het plaatsen van paaltjes, verwijderen van fietswrakken, afspraken over ophalen van huisvuil, of een extra schoonmaakbeurt van de straat.

Aanmelden
U kunt uw straat tot 15 mei 2017 aanmelden bij Henk van der Meer, e-mail henk.van.der.meer@amsterdam.nl. Na aanmelding bekijkt het stadsdeel kijken of uw aanvraag haalbaar is voor wat betreft verkeersstromen en veiligheid, en welke ondersteunende maatregelen het stadsdeel kan nemen.

Inspiratiebijeenkomst
De initiatiefnemers van de aangemelde straten ontvangen half mei een uitnodiging voor een inspiratiebijeenkomst. Op deze avond kunt u uw aanmelding toelichten en ervaringen delen met elkaar, met het stadsdeel en met de initiatiefnemers van de Leefstraten van vorig jaar.

Meer informatie
Heeft u nog vragen over Leefstraten? Neemt u dan contact op met Henk van der Meer, e-mail henk.van.der.meer@amsterdam.nl.

U kunt ook een kijkje nemen facebook: