AMSTERDAM - De meimaand was eeuwenlang dé maand om te verhuizen. Die traditie verdween en dat geldt voor veel meer aspecten van het verhuisgebeuren. De belangrijkste trend lijkt de professionalisering van het boedelvervoer. Maar ook met hulp van 'echte verhuizers' is de doorsnee verhuizing nu veel meer gedoe dan vroeger.

Al in de 16de eeuw gold mei als verhuismaand. Veel huurcontracten liepen op 1 mei af, zodat menigeen die dag zijn huis moest verlaten. Om de drukte in banen te leiden, kondigde de Amsterdamse overheid elk jaar begin mei een verhuisdag af. Wie wegging moest zijn huis voor twaalf uur ’s middags verlaten hebben. De rechtbank hield die dag een extra zitting om eventuele problemen te beslechten. Maar in de loop van de 19de eeuw verloor de vaste verhuisdag aan betekenis, waarna die in 1916 werd afgeschaft.

Hoog in de stress top 10

Verhuizen was een eeuw geleden een heel ander soort onderneming dan nu. Waar een verhuizing tegenwoordig hoog scoort in de toptien van stress-opwekkers, had het vroeger weinig meer om het lijf dan nu bijvoorbeeld het wisselen van telefoonaanbieder. Je laadde je karige huisraad op een kar en daar ging je.

Buitenplaats

Veel bewoners uit de statige grachtenpanden vertrokken met inboedel en personeel naar hun buitenplaats, bijvoorbeeld Leyduin (familie van Loon) of Beeckestijn (familie Trip).

Chaos

Deze combinatie van aflopende huurcontracten en naar buiten trekkende families zorgde voor aardige chaos. Het was een drukte van jewelste in de Amsterdamse straten en het was nog meer de vraag of je een verhuiskar kon vinden!