AMSTERDAM - Maandag 10 juli vindt er een Meetup 13A plaats voor omwonenden en ondernemers van kavel 13A op IJburg.

Aanleiding

Op de Daguerrestraat kavel 13A begint naar verwachting kort na de zomervakantie woningcorporatie de Alliantie met de bouw van tijdelijke huisvesting voor 180 jongeren en statushouders. Deze ontwikkeling heeft veel los gemaakt in de buurt. Het sociale evenwicht is kwetsbaar en de lege onbebouwde kavel geeft de buurt extra ruimte voor spelen en groen.

De bewonersbijeenkomsten over de bouwplannen zijn inmiddels afgerond. De eerste bewoners nemen naar verwachting december 2017 hun intrek in het gebouw.

Om de buurt te informeren introduceert het stadsdeel de zogenoemde Meetups 13A. Dit zijn terugkerende bijeenkomsten in de buurt waar geïnteresseerden kunnen binnenlopen. Met deze meetups wil het stadsdeel, in samenwerking met haar partners, zorgen voor maximale transparantie en een open deur aan alle belanghebbenden.

Een meetup is een platform:

 • Voor het delen van informatie door professionals, eerst onder andere over de voortgang van de bouw, de openbare ruimteplannen, wonen in het blok (beheerconcept) en het sociaal programma. Na oplevering van het gebouw zal het met name gaan over beheer en veiligheid.
 • Voor bewoners en ondernemers om vragen te stellen, aan elkaar en aan professionals.
 • Voor bewoners en ondernemers om initiatieven en ideeën voor/met de nieuwe bewoners en de buurt te pitchen en hiervoor samenwerking te zoeken.
 • Voor wat nodig is of actueel blijkt, bijvoorbeeld afgeven van signalen.

Programma

 • Welkom, terugblik en waar staan we nu?
 • Korte introductie van thematafels:
  - Begeleiding statushouders
  - Inrichting openbare ruimte op en rond de kavel
  - Woonconcept
  - Expeditie IJburg Rijker: bewonersinitiatief
 • Napraten en borrel
 • Afsluiting om 21.30 uur

Aanmelden volgende Meetups

Omwonenden zijn eenmalig per brief uitgenodigd. Bij interesse in het bijwonen van de volgende Meetups 13A kunt u contactgegevens doorgeven via e-mail Gebiedsteamijburg.zeeburgereiland.SDO@amsterdam.nl. De uitnodiging volgt dan per mail.

Ook voor vragen of opmerkingen kunt u dit e-mailadres gebruiken. Meer informatie is ook te vinden op www.amsterdam.nl/projecten/daguerrestraat .