AMSTERDAM - Veel reizigers pakken de trein op Schiphol Airport, vaak met koffers en bagage. ProRail heeft ruimte gemaakt op het drukke 1e perron, door de aanleg van extra roltrappen. De nieuwe trappen zijn vanmorgen in gebruik genomen.

Aantal reizigers groeit

Op station Schiphol Airport is de capaciteit van de perrons en opgangen naar Plaza vergroot om het groeiend aantal reizigers beter te kunnen faciliteren. Om ruimte te maken zijn nieuwe roltrappen aangelegd op het 1e perron. Daarnaast heeft ProRail nog een aantal maatregelen genomen:

• Er is meer ruimte op het perron gecreëerd door het verkleinen van technische ruimten bij (rol)trapopgangen.
• De hellingbaan aan de zuidkant van het 1e perron en de roltrap is omgebouwd naar een vaste trap die meer ruimte biedt aan reizigers.
• Obstakels zijn van de perrons verwijderd waardoor er meer ruimte ontstaat op de perrons.
• Er komen er perronverwijsborden op Schiphol Plaza ten behoeve van een betere spreiding van reizigers op het perron.

De verbeteringen zijn in een tijdsbestek van ruim een jaar tot stand gebracht, vanaf ontwerp tot ingebruikname.

OV-knooppunt Schiphol

Ministerie van Infrastructuur en Milieu, Stadsregio Amsterdam, Gemeente Amsterdam, Schiphol, NS en ProRail werken samen aan een goede OV-bereikbaarheid van Amsterdam Airport Schiphol nu en in de toekomst. Op korte termijn creëren we meer ruimte op perrons en opgangen, werken we aan verdere verbetering van de reisinformatie en de betrouwbaarheid van het spoorsysteem. Voor de langere termijn werken we aan plannen voor de uitbreiding van het OV-knooppunt Schiphol.