AMSTERDAM - Het gaat goed met de jeugdwerkloosheid in onze stad. Steeds meer jongeren komen aan het werk. Maar niet voor iedereen gaat dit even gemakkelijk. De gemeente heeft in 2017 extra aandacht besteed aan jongeren van niet-westerse afkomst. En met succes, want 108 jongeren in de stadsdelen Oost, Nieuw-West en West hebben inmiddels een baan.

Uit onderzoek van het onafhankelijk kennisinstituut en adviesbureau Movisie blijkt dat zowel de jongeren als de betrokken professionals tevreden zijn over de nieuwe aanpak, waarin de professionals intensiever met elkaar samenwerken en de jongeren extra begeleiding geven. De conclusie: maatwerk is effectief.

En we gaan door...

Vanwege de positieve uitkomsten zetten we deze pilot voort en gaan we nog een stapje verder. Er wordt nu namelijk onderzocht of deze tactiek via alle jongerenpunten toegepast kan worden op andere kwetsbare doelgroepen, zoals statushouders, jonge moeders, jongeren met een licht verstandelijke beperking of jongeren die gedurende langere tijd (twee jaar) een uitkering ontvangen.

Extra aandacht

De aanleiding voor de pilot was een door OIS gepubliceerd onderzoek over arbeidsmarktparticipatie. Hieruit komt naar voren dat een aantal doelgroepen, zoals jongeren van niet-westerse herkomst tussen 18-27 jaar, achterblijven (13% in 2016) op hun leeftijdgenoten (9,4% in 2016), ondanks het dalende jeugdwerkloosheidscijfer in Amsterdam. De gemeente besloot deze groep extra aandacht te geven en introduceerde in 2017 in drie stadsdelen de pilot voor jongeren van niet-westerse herkomst.