AMSTERDAM - Er komen tot 2030 tien nieuwe veerponten bij om het groeiende aantal passagiers op te vangen en de stad aan beide zijden van het IJ bereikbaar te houden. Daarbij houden we rekening met de eventuele komst van vaste oeververbindingen. Ook wordt de vloot verduurzaamd.

Amsterdam blijft de komende jaren groeien. Een groot deel van die groei vindt plaats in Amsterdam Noord. Daardoor komen er veel meer passagiers bij voor de IJveren. Vooral op het Buiksloterwegveer neemt de druk toe. Tussen 2015 en 2030 verdubbelt hier het aantal reizigers. Daarom breiden we de vloot uit en werken we aan spreiding van reizigersstromen.

Waar varen ze?

De meeste nieuwe veerponten gaan varen op de centrale veerverbindingen: Buiksloterweg, IJplein en NDSM-terrein. Het Oostveer komt in 2025 te vervallen (na ingebruikname Javabrug) en het Distelwegveer mogelijk in 2030, als er wordt besloten tot een vaste oeververbinding bij het Stenen Hoofd.

Vanaf 2022 uitstootvrij

De gemeente heeft afspraken gemaakt met het GVB over het duurzaam maken van de IJveren. De veren varen nu nog op diesel, maar de twee recent aangeschafte schepen zijn serie-hybride modellen. Deze varen schoner dan de diesel schepen. In de toekomst worden de schepen voorzien van een plug-in hybride aandrijving. Daarmee varen ze in principe volledig elektrisch.

Vanaf 2019 starten we met de voorbereiding van de inzet van de hybride schepen, zodat we vanaf 2022 uitstootvrij kunnen gaan varen op het IJpleinveer en vervolgens op het Buiksloterwegveer. De andere veerverbindingen volgen daarna. De vijf nieuwe veren voor de verbindingen over het Noordzeekanaal worden ook plug-in hybride schepen.