AMSTERDAM - Op 8 maart ondertekenden minister Kamp, minister Plasterk en staatssecretaris Dijksma samen met andere gemeenten, netbeheerders en provincies de Green Deal Aardgasvrije wijken. Deze Green Deal stelt gemeenten in staat woningen op een andere manier te verwarmen dan met aardgas en is een eerste concrete stap van de Energieagenda die een route schetst naar een CO2-arme samenleving in 2050.

Minister Kamp: “Het energieverbruik in de gebouwde omgeving beslaat ruim 30% van het totale energieverbruik in Nederland. Om onze welvaart voor toekomstige generaties te behouden is het nodig om het concurrentievermogen van onze economie te versterken en tegelijkertijd de belasting van het milieu en de afhankelijkheid van fossiele energie en schaarse grondstoffen te verminderen. De vandaag ondertekende Green Deal levert hier een bijdrage aan.”

Energietransitie voor 7 miljoen huishoudens

Het grootste deel van de 7 miljoen Nederlandse huishoudens moeten zonder aardgas gaan koken en het huis verwarmen. In deze Green Deal is afgesproken dat er gezocht wordt naar een goed en betaalbaar alternatief en mensen bewust maken van de noodzaak van deze veranderingen. Alle betrokken gemeenten hebben initiatieven voorbereid om bestaande wijken, in overleg met bewoners, aardgasvrij te maken.

Op 8 februari zetten de gemeente, de energiesector en woningcorporaties hun handtekening onder de City Deal Naar een stad zonder aardgas. Hierin staat onder meer dat de corporaties in 2017 10.000 bestaande woningen aanwijzen voor de overgang naar aardgasloos. In de jaren daarna wordt gestart met de voorbereiding van het project Aardgasloze Wijken, met als doel ten minste 2.500 bestaande woningen aardgasvrij te maken.

De Energieagenda

Deze Green Deal is onderdeel van de Energieagenda, de concrete vertaling van het Nederlandse kabinet van de internationale ambities van het Klimaatakkoord van Parijs uit 2015. Hierin is afgesproken de opwarming van de aarde te beperken tot ruim onder twee graden Celsius.
Zo moeten in Nederland onder andere nieuw te bouwen gebouwen vanaf 2021 (bijna) energieneutraal zijn en de resterende warmtevraag moet zoveel mogelijk zonder aardgas worden ingevuld. Doorontwikkeling van de technologie, financiële oplossingen en nieuwe samenwerkingsvormen zijn noodzakelijk. Initiatieven die nu mogelijk worden met deze Green Deal leveren een belangrijke bijdrage aan die (sociale) innovaties.