AMSTERDAM - Een stageplek is voor mbo-studenten een essentieel onderdeel van de opleiding. Zonder praktijkervaring kunnen zij geen diploma behalen. Helaas zijn er nog steeds studenten die op basis van hun achtergrond te maken krijgen met discriminatie bij het vinden van een stageplek. 

Bestuurders van alle mbo-instellingen van Amsterdam en wethouder Onderwijs Simone Kukenheim spreken zich daarom stevig uit tegen discriminatie van jongeren bij hun start op de arbeidsmarkt en betuigen daarmee nadrukkelijk hun steun aan studenten die hier in de praktijk mee te maken hebben.

De mbo-instellingen en wethouder Kukenheim doen een oproep aan studenten, docenten en leerbedrijven om discriminatie bespreekbaar te maken. Naast het melden van discriminatie onderstrepen zij het belang van bewustwording bij scholen, werkgevers en jongeren zelf. De mboinstellingen starten hiervoor onder meer trainingen voor docenten, stage-coördinatoren en studenten in het omgaan met vooroordelen en mogelijk discriminerende uitingen van leerbedrijven.

Wethouder Onderwijs Simone Kukenheim: “Discriminatie is onacceptabel. Ik roep leerlingen op om discriminatie altijd aan de kaak te stellen en het bespreekbaar te maken. Docenten en stagebegeleiders zijn er om je te helpen om gesprekken met het bedrijf aan te gaan. Tegen de werkgevers wil ik zeggen: laat je niet leiden door vooroordelen en biedt studenten gelijke kansen. De diversiteit van mbo’ers is een goede afspiegeling van de stad en een waardevolle toevoeging voor je bedrijf.”

Steun voor de student én consequenties voor stagebedrijf Studenten die ervaren dat zij door hun achtergrond geen stageplek kunnen vinden, kunnen zich melden bij de stage-coördinator van de school en bij het Meldpunt Discriminatie Regio Amsterdam of het College voor de Rechten van de mens. Het kan natuurlijk voorkomen dat er sprake is van mismatch tussen leerbedrijf en student, maar als er sprake is van discriminatie, op grond van welke aard dan ook, wordt dat niet geaccepteerd. Er zijn zo’n 11.000 leerbedrijven in de regio Amsterdam. Bij de Samenwerking Bedrijfsleven Beroepsonderwijs (SSB) zijn in 2016 geen concrete meldingen gedaan over discriminatie bij het vinden van een goede stageplek, terwijl er wel degelijk signalen zijn dat dit speelt. De SBB trekt bij bewezen discriminatie de erkenning van het stagebedrijf in. Voor de student wordt naar een oplossing gezocht om studievertraging te voorkomen