AMSTERDAM - Met de benoeming van Ferdinand Grapperhaus als minister van Justitie en Veiligheid in het kabinet Rutte III komt de positie van voorzitter van de Raad van Toezicht van het Stedelijk Museum vacant. Totdat er een definitieve opvolger is benoemd heeft de Raad van Toezicht, uit haar midden, Madeleine de Cock Buning aangesteld als waarnemend voorzitter.

De Raad van Toezicht zal een benoemingscommissie in het leven te roepen die met behulp van een extern bureau voor werving en selectie op zoek zal gaan naar geschikte kandidaten.

Madeleine de Cock Buning is hoogleraar aan de faculteit Recht, Economie en Bestuurskunde van de Universiteit Utrecht en voorzitter van het Commissariaat voor de media.