AMSTERDAM - De gemeente heeft een protocol opgesteld voor hoe om te gaan met bijtincidenten waarbij een of meerdere honden betrokken zijn. Dit 'bijtprotocol' geeft duidelijke regels voor iedereen die bij een incident betrokken is en moet zorgen voor veiligheid voor mensen en dieren.

Met duidelijke regels en maatregelen hopen we nieuwe incidenten te voorkomen en ervoor te zorgen dat honden niet onnodig hoeven te worden laten ingeslapen.

Maatregelen

Alle incidenten met honden zullen op dezelfde manier worden geregistreerd. Zo komt er goed zicht op de aard en omvang ervan. Op basis van de ernst van het incident worden verschillende maatregelen genomen.

In het geval van een licht incident (geen of lichte verwonding en geen geneeskundige hulp nodig) krijgt de eigenaar een schriftelijke waarschuwing en wordt hij geadviseerd over mogelijke maatregelen om een nieuw incident te voorkomen.

In het geval van een ernstig incident (ernstige verwonding en geneeskundige hulp nodig of een tweede licht incident binnen twee jaar) worden andere maatregelen toegepast. De hond moet dan bijvoorbeeld verplicht een muilkorf dragen of wordt in beslag genomen. Er wordt gehandhaafd op de opgelegde maatregelen.

Niet langer dan nodig

Een eigenaar kan zelf vragen om een maatregel weer in te trekken. Dit kan bijvoorbeeld wanneer een hond een begeleidingstraject succesvol heeft afgerond en er een positieve gedragstest is afgelegd. Zo hoeven maatregelen niet langer te duren dan nodig.

Inspraak

U kunt het concept bijtprotocol van 18 januari tot en met 21 februari 2018 inzien op het Stadsloket van het stadhuis (Amstel 1) en er een reactie op geven. U kunt de stukken ook online inzien. Naar verwachting wordt het bijtprotocol eind april vastgesteld door de gemeenteraad.