AMSTERDAM - Naar aanleiding van de schietpartij op Wittenburg afgelopen weekend zijn er een aantal maatregelen getroffen. Waarnemend burgemeester Jozias van Aartsen begrijpt de angst en onrust onder ouders en buurtbewoners. Hij brengt deze week een bezoek aan Wittenburg.

Maatregelen op korte termijn

  • De politie is de komende tijd met meer mensen zichtbaar aanwezig zijn op de Oostelijke Eilanden. Daarom wordt er ook een zogenaamd mobiel onderkomen in de wijk geplaatst. Het toezicht wordt daarmee geïntensiveerd.
  • Sinds dit weekend lopen er meer straatcoaches en handhavers in de buurt. Die worden ook de komende tijd nog extra ingezet.
  • Op een aantal strategische plekken in de buurt komt nieuw cameratoezicht.

Bewonersbijeenkomst 1 februari

Op donderdag 1 februari vindt er een bewonersbijeenkomst plaats. Bewoners ontvangen woensdag 31 januari een uitnodiging per brief.

Maatregelen op lange termijn

Voor de lange termijn is volgens waarnemend burgemeester Van Aartsen een intensieve aanpak nodig om de situatie in de buurt te verbeteren. Er is een projectleider aangesteld die zich intensief bezig gaat houden met de veiligheid en ook met sociale vraagstukken op de Oostelijke eilanden. Zij rapporteert direct aan de waarnemend burgemeester. De gemeente zet ook extra in op goed contact met alle buurtbewoners. Stadsdeel Centrum zal via het jongerenwerk in de buurt blijvend aandacht hebben voor de jeugd op de Oostelijke eilanden.