AMSTERDAM - Heeft u letsel opgelopen door een ongeval en is er sprake van schade? In dat geval heeft u indien er sprake is van betrokkenheid van een andere partij recht op gratis rechtsbijstand. Het is bijvoorbeeld mogelijk om een letselschade advocaat in Amsterdam in te schakelen. Ook als het ongeval ergens anders heeft plaatsgevonden. Bij letselschade is het mogelijk om een schadevergoeding te claimen.

Wat kan een letselschade advocaat voor u betekenen?

Een letselschade advocaat Amsterdam helpt u in het proces om een letselschade vergoeding te krijgen. De rechtsbijstand is gratis, omdat de aansprakelijke tegenpartij voor de kosten opdraait. Als u te maken heeft gehad met een ongeval met letsel, neemt een letselschade advocaat het proces om een schadevergoeding te claimen van u over. Zo krijgt u de mogelijkheid om u volledig op herstel te richten.

Aansprakelijkstelling en berekening letselschade

Een letselschade advocaat in Amsterdam stelt onder meer de aansprakelijkstelling op en voorziet bovendien in een voorschot op de schadevergoeding. Uiteraard vindt er een berekening van letselschade plaats, waarbij ook schade die voortduurt in de toekomst wordt meegenomen. Naast de berekening van lichamelijke letselschade vindt er tevens een berekening plaats van smartengeld. Daarnaast vervult een letselschade advocaat in Amsterdam een rol als onderhandelaar om met de letselschadeverzekeraar te onderhandelen.

Aansprakelijkstelling

Voorschot letselschade

Berekening letselschade

Berekening smartengeld

Onderhandelen met verzekeraar

Wat is letselschade?

Een letselschade advocaat in Amsterdam treedt namens u op als er sprake is van letselschade en kan een schadevergoeding claimen. Letselschade bestaat uit schade die door een ongeval of door toedoen van een derde is ontstaan, waar deze partij aansprakelijk voor is te stellen. Een ongeval kan zich bijvoorbeeld voordoen als u op de fiets bent aangereden door een auto die de verkeersregels heeft overtreden. Of als u buiten een wandeling maakt en er springt ineens een hond tevoorschijn die in uw been hapt. Zo kan ook een bedrijfsongeval tot letselschade leiden, waarbij de werkgever bijvoorbeeld door nalatigheid aansprakelijk is te stellen door een letselschade advocaat in Amsterdam. Het is eveneens mogelijk dat er letselschade is, omdat er een medische fout is gemaakt. U heeft ook in dat geval de mogelijkheid om gratis een advocaat in te schakelen om aanspraak te maken op een letselschade vergoeding.

Letselschade vergoeding: materiële schade

Er bij een aansprakelijkstelling door een letselschade advocaat een schadevergoeding te claimen die uit materiële en uit immateriële schade kan bestaan. Bij materiële schade is er bijvoorbeeld sprake van inkomensverlies en schade door medische kosten waarvoor geen vergoeding beschikbaar is. Indien het letselschade dusdanig ernstig is dat er aanpassingen moeten komen in een huis of auto is er eveneens sprake van materiële schade. Dit geldt eveneens voor kosten om huishoudelijke hulp in te schakelen of om de woning te onderhouden.

Letselschade vergoeding: immateriële schade

Immateriële schade door letselschade kent geen waardering in geld, zoals in het geval van het verminderen van levensvreugde, pijn en verdriet. Een letselschade advocaat heeft de mogelijkheid om een schadevergoeding te claimen op basis van immateriële schade ofwel smartengeld. Bovendien is het mogelijk om letselschade vergoeding te claimen als uw naasten door uw situatie met immateriële schade te maken krijgen. Er is dan sprake van affectieschade. Zo is het eveneens mogelijk dat getuigen van een zwaar ongeluk met immateriële schade te maken krijgen. Bijvoorbeeld als een familielid bij het ongeval aanwezig was en met u een nauwe en affectieve binding heeft. In een dergelijke situatie is het mogelijk om shockschade als immateriële letselschade vergoeding te laten claimen door een letselschade advocaat in Amsterdam.

Letselschade claimen

Het claimen van letselschade is een langdurig proces en om te krijgen waar u recht op heeft, is het belangrijk een specialist in te schakelen. Een letselschade advocaat in Amsterdam heeft de expertise in huis om materiële schade en immateriële schade te claimen. Het proces is niet alleen langdurig, maar vergt ook veel energie als het gaat om leveren van bewijsvoering en onderhandelingen. Een letselschade advocaat staat u bij in het hele traject en neemt de praktische uitvoering uit handen.

Langdurig proces

Een traject voor letselschade vergoeding is niet in een week al geregeld. Houd er daarom rekening mee dat het enige tijd kan duren voordat het volledige proces is afgerond. Het voordeel van een letselschade advocaat in Amsterdam inschakelen is, dat u zich op uw eigen herstel kan richten en u zich niet bezig hoeft te houden met de verzekeringskwestie. Bovendien heeft een advocaat die gespecialiseerd is in letselschade uiteraard de benodigde kennis en ervaring om alle geleden schade en te lijden schade vergoed te krijgen. Overigens beperkt een letselschade advocaat in Amsterdam zich niet tot het werkgebied van deze stad. Het is dus ook mogelijk om een letselschade advocaat in Amsterdam in de arm te nemen als u elders in Nederland woont. In verband met het langdurige proces en kosten die al direct ontstaan, is het mogelijk om een voorschot op de schadevergoeding bij letselschade te vragen. Dit doet de letselschade advocaat in het proces bij aansprakelijkstelling voor u.

Stappenplan bij letselschade

Het is om een schadevergoeding bij letselschade te krijgen belangrijk om bewijsmateriaal te verzamelen en zo snel mogelijk een letselschade advocaat in Amsterdam in te schakelen. U heeft als schadelijdende partij de plicht om bij letselschade bewijslast aan te dragen. Daarom is het van belang om zoveel mogelijk bewijsmateriaal te verzamelen. Denk aan een door de tegenpartij ondertekend schade-aanrijdingsformulier, maar ook aan getuigen die aanwezig waren net als aan foto’s of filmpjes. Letsel is ook aan te tonen als er bijvoorbeeld röntgenfoto’s zijn gemaakt of als u een bezoek aan de huisarts heeft gebracht.

Contact opnemen met letselschade advocaat in Amsterdam

Neem in elk geval altijd contact op met een letselschade advocaat om verzekerd te zijn van het claimen van schadevergoeding door middel van een aansprakelijkstelling. Indien u de aansprakelijkstelling zelf wilt regelen, is het goed om te weten dat het lastig is om het op te nemen tegen de verzekeraar van de tegenpartij. Het aannemen van een afkoopsom is wat dat betreft veelal niet de beste keuze. Niet alleen omdat deze mogelijk te laag is, maar ook omdat eventuele toekomstige schade dan niet meer te claimen is. Neem daarom eerst altijd contact op met een letselschade advocaat in Amsterdam.