AMSTERDAM - Op donderdag 16 maart reikt portefeuillehouder Onderwijs Ronald Mauer (D66) tijdens de Dag van de Leerplicht de leerplichtprijs uit aan klas CLV4A van het Comenius Lyceum voor de klas met de minste verzuimuren van stadsdeel Nieuw-West.

Ronald Mauer: “Niets is zo belangrijk voor je toekomst en je kansen in de maatschappij dan onderwijs. Op het moment zelf realiseer je je dat misschien niet, maar hoe ouder je wordt des te bewuster je je daarvan wordt. Ik ben er dan ook trots op dat jullie je hiervan bewust zijn en er naar handelen. Van harte gefeliciteerd met de Leerplichtprijs!”

Dag van de leerplicht

Tijdens de Dag van de Leerplicht staat het recht op onderwijs centraal. Het doel is om de leerplicht onder de aandacht te brengen bij leerlingen, ouders, scholen en andere betrokkenen. In Nederland is het recht op onderwijs goed geregeld, maar er zijn nog steeds jongeren die zonder diploma of startkwalificatie van school gaan. Helaas, zijn er ook nog steeds landen waar kinderen en jongeren geen onderwijs kunnen volgen, doordat er onvoldoende geld is of door andere omstandigheden.

In Nederland heeft iedereen recht op onderwijs. Daarnaast is het ook een plicht om naar school te gaan. De leerplichtwet stelt dat alle kinderen vanaf 5 jaar tot en met 16 jaar leerplichtig zijn. Na je zestiende ben je kwalificatieplichtig tot en met 23 jaar. Dat betekent dat je minimaal een MBO-niveau of een havo- of vwo-diploma moet hebben. Door tijdens de Dag van de Leerplicht meer bewustzijn te creëren en jongeren te stimuleren door te zetten, hoopt de overheid het schoolverzuim terug te dringen.