AMSTERDAM - Veel leerlingen in Zuidoost kunnen extra leertijd goed gebruiken. Daarom is op initiatief van stadsdeel Zuidoost en de schoolbesturen in Zuidoost in 2011 Leerlab opgezet. Leerlab Zuidoost geeft leerlingen uit groep 4 tot en met 8 na schooltijd gratis extra lessen. De leerlingen gaan in een periode van tien weken twee keer in de week, na schooltijd, naar Leerlab. Een les duurt 1,5 uur. De leerkrachten van de eigen school geven de lessen. En het werkt: uit onderzoek blijkt dat leerlingen die Leerlab doen betere cijfers halen. Het schooljaar is weer begonnen en Leerlab dus ook.

Extra ondersteuning groep 4 tot en met 8

Leerlab Zuidoost geeft leerlingen uit groep 4 tot en met 8 na schooltijd gratis extra les in rekenen, taal, begrijpend lezen en studievaardigheden. Dat zijn vakken waarbij veel leerlingen meer hulp bij kunnen gebruiken. De lessen zijn op de eigen school en met de eigen leerkracht.

De leerlingen gaan in een periode van tien weken twee keer in de week, na schooltijd, naar Leerlab. Een les duurt 1,5 uur. Een Leerlab-groep bestaat uit maximaal 15 leerlingen. Daardoor kan de leerkracht extra tijd en aandacht aan de leerlingen besteden.

Met Leerlab Extra naar havo of vwo

Sinds 2013 is er ook Leerlab Extra voor leerlingen van groep 7 en 8 die naar havo of vwo kunnen. Leerlab Extra helpt deze leerlingen om ook echt naar havo of vwo te gaan. Op dit moment zijn er 42 Leerlab-groepen, inclusief Leerlab Extra, op zeventien scholen in Amsterdam Zuidoost.

Rol ouders belangrijk

De rol van de ouders is heel belangrijk voor de ontwikkeling van een kind. Daarom organiseren de scholen bijeenkomsten voor ouders. Ouders krijgen ook praktische tips om taal en rekenen met hun kind te oefenen. Dat kan bijvoorbeeld tijdens het boodschappen doen, bij het spelen van spelletjes en het koken. En natuurlijk mogen ouders bij de laatste les zijn. De kinderen krijgen dan hun diploma en sluiten samen met hun ouders en de leerkracht hun Leerlabperiode feestelijk af.

Leerlab werkt

De scholen onderzoeken of Leerlab werkt. Daarom kijken ze met hulp van de gegevens in het CITO Leerlingvolgsysteem hoe Leerlab-leerlingen het doen ten opzichte van de niet-Leerlab-leerlingen. Daaruit blijkt dat Leerlableerlingen het echt beter gaan doen.

Meer informatie

Wilt u uw kind laten meedoen aan Leerlab? Vraag het aan de leerkracht van uw kind. Of neem contact op met de coördinator van Leerlab, Sanne van Gessel via mailadres svangessel@ppozo.nl of bel via 020 – 600 1341.