Een vaststellingsovereenkomst is bedoeld om afspraken vast te leggen bij een ontslag met wederzijds goedvinden. Deze overeenkomst wordt opgesteld als werkgever en werknemer het erover eens zijn dat ontslag de beste optie is. Om op een goede manier uit elkaar te gaan worden er afspraken gemaakt. Hierbij kan het gaan om veel verschillende afspraken. Denk aan een vergoeding voor de werknemer en mogelijke afspraken met betrekking tot het retourneren van bedrijfseigendommen die de werknemer in gebruik heeft. De vaststellingsovereenkomst controleren is altijd een belangrijke stap voorafgaande de ondertekening ervan.

Waarom is de vaststellingsovereenkomst controleren belangrijk?

De vaststellingsovereenkomst is een document waarmee het dienstverband wordt beëindigd. Dit gebeurt op een manier waar zowel de werkgever als de werknemer zich in kan vinden. Alle afspraken met betrekking tot het einde van het dienstverband worden vastgelegd in de vaststellingsovereenkomst. Zo staan alle rechten en plichten van beide partijen in het document vastgelegd. Daarnaast wordt ook de financiële afwikkeling in de vaststellingsovereenkomst verwerkt. Juist daarom is het heel belangrijk om de vaststellingsovereenkomst te laten controleren door een ervaren partij. Je kunt hiervoor bijvoorbeeld terecht bij Brons Legal Ontslagrecht. Een foutje in de overeenkomst kan grote gevolgen hebben. Je kunt hiervoor bijvoorbeeld financiële voordelen mislopen.

Een vaststellingsovereenkomst moet correct en volledig zijn

Voor zowel de werkgever als de werknemer is het belangrijk dat de vaststellingsovereenkomst correct en volledig is. Dit betekent onder meer dat de rechten goed beschermd moeten zijn. Er mag niets worden vergeten en alles moet juridisch correct zijn. Maakt de werknemer gebruik van een auto, een smartphone en een laptop van de zaak? Dan moet er in de vaststellingsovereenkomst worden vastgelegd wat hiermee dient te gebeuren. Mag de werknemer deze zaken houden of moeten deze zaken worden ingeleverd? Daarnaast worden ook data vastgelegd in het document. Hierbij kun je denken aan de datum van het definitieve ontslag, maar eventueel ook aan een uiterste datum waarop bedrijfseigendommen door de werknemer moeten zijn geretourneerd.

Een vergoeding voor de werknemer

In veel gevallen zal er sprake zijn van een vergoeding voor de werknemer. We kennen deze vergoeding ook als de ontslagvergoeding of de transitievergoeding. Het is belangrijk dat deze vergoeding eerlijk is en correct wordt weergegeven in de vaststellingsovereenkomst. In de meeste gevallen heeft de werknemer recht op een vergoeding als het gaat om een ontslag met wederzijds goedvinden. Gaat het om een ontslag op staande voet of neemt de werknemer zelf ontslag? Dan vervalt in de meeste gevallen het recht op een ontslagvergoeding. De werkgever kan uiteraard wel altijd besluiten vrijwillig een vergoeding te bieden.

Zorg altijd voor een goede controle

Het is voor alle partijen belangrijk dat de vaststellingsovereenkomst op alle punten voldoet. Er kunnen vervelende gevolgen ontstaan wanneer dit niet het geval is. Het is daarom altijd verstandig om een vaststellingsovereenkomst te laten controleren door een professional in ontslagrecht. Zo kunnen vervelende gevolgen worden voorkomen en zijn beide partijen zeker van een juiste afhandeling van het ontslag.