AMSTERDAM - Bij Grote Broer organiseren we al meer dan twintig jaar workshops op de basisschool in alle kunstdisciplines die je maar kunt bedenken. We werken overal waar leerkrachten enthousiast zijn over het organiseren van creatieve workshops met kinderen, maar werken altijd met een extra speciaal gevoel in Amsterdam en omgeving. Tegen de achtergrond van onze culturele hoofdstad is het namelijk extra leuk om aan te sluiten bij wat kinderen in hun leefomgeving allemaal al van jongs af aan meekrijgen op het gebied van kunst en cultuur.


Kunsteducatie: juist in Amsterdam!

Kinderen die in Amsterdam wonen, groeien op in een stad die op elke straathoek kunst en cultuur ademt. Hoe leuk is het dan om met deze kinderen al op jonge leeftijd aan de slag te gaan met kunsteducatie in de breedste zin van het woord. Het organiseren van workshops op de basisschool helpt kinderen niet alleen om wat er om hen heen helemaal allemaal gebeurt beter te plaatsen, ze gaan zich bovendien ook veel meer onderdeel voelen van hun culturele landschap. Zeker als ze tijdens een workshop op de basisschool zelf met hun voeten in de modder gezet worden om een kunstwerk te maken, op het podium te schitteren of met het circus op school de acrobaat of de clown uit te hangen. Zo dragen creatieve workshops met kinderen bij aan een kennismaking met cultuur die nog tot ver in hun ontwikkeling doorsijpelt.

Veel aandacht voor het groepsproces

Uiteindelijk is iets nieuws leren alleen maar leuk en zinnig in een omgeving waarin ieder kind zich veilig voelt en vrij is om te experimenteren. Kunsteducatie leent zich bij uitstek om te werken aan groepsbinding. Daar is in onze workshops ook altijd ruim aandacht voor. Onze professionals weten precies hoe ze kinderen moeten stimuleren om zich in te leven in de ander, elkaar te helpen en samen plezier en mooie dingen te maken.

Originele workshops op de basisschool

Er zij eindeloos veel mogelijkheden voor creatieve workshops met kinderen. De samenleving is voortdurend aan verandering onderhevig en dus is de leefwereld van kinderen dat ook. Wij zien het als onze missie om ons aanbod daarop aan te passen. Daarom zijn wij altijd bezig om bestaande workshops bij te schaven en om nieuwe workshops te bedenken. Dit betekent dat wij al jarenlang met veel succes theaterspellen en circus op school organiseren, maar dat wij ook steeds weer inhaken op recente ontwikkelingen. Zo besteden we met de workshops vloggen en podcasts maken aandacht aan digitale media en zoeken we met workshops als virtuele realiteit en robotjes bouwen het snijvlak op tussen kunst en techniek.

Deze scholen in Amsterdam gingen je voor

Wij beginnen onze samenwerking met scholen altijd met een goed gesprek: bij welke onderwijsbehoefte moet een workshop aansluiten en wat leeft er onder de kinderen? Een breed netwerk aan kunstprofessionals met ruime onderwijservaring door heel Nederland zorgt ervoor dat we altijd dé expertise kunnen leveren die past bij jouw school, jouw lesprogramma en jouw kinderen. We werkten in Amsterdam al eerder met Het Vogelnest, Basisschool De Driemaster, de Dongeschool en basisschool Oscar Carré. Hier organiseerden we workshops op het gebied van theater, dans, beeldende kunst en circus op school. Vaak werkten we toe naar een spetterende eindvoorstelling en zetten we de hele school feestelijk op z'n kop.