AMSTERDAM - Mevrouw prof. dr. Dymph van den Boom is vandaag benoemd tot Officier in de Orde van Oranje-Nassau. Zij kreeg de koninklijke onderscheiding uitgereikt door minister Bussemaker (Onderwijs, Cultuur en Wetenschap) tijdens de Dies Natalis, de 385e geboortedag van de Universiteit van Amsterdam. Als eerste vrouwelijke rector magnificus van een grote Nederlandse universiteit heeft Van den Boom zich bijzonder ingezet voor de internationale  profilering van het Nederlands hoger onderwijs. 

Mevrouw Van den Boom is sinds 1997 verbonden aan de Universiteit van Amsterdam. Onder haar daadkrachtige leiding als decaan groeide de Faculteit der Maatschappij- en Geesteswetenschappen (FMG) uit tot een omvangrijke faculteit, die uitblinkt in onderwijs en onderzoek, door te blijven focussen op wetenschappelijke kwaliteit.

In 2007 maakte zij de overstap naar de bestuurlijke top van de Universiteit van Amsterdam en de Hogeschool van Amsterdam en werd zij rector magnificus. Als rector magnificus spande zij zich in voor de ontwikkeling en internationale profilering van het Nederlands onderwijs.

Ook heeft Van den Boom als wetenschapper een belangrijke bijdrage geleverd aan de ontwikkelingspsychologie en pedagogiek. Zij publiceerde vele artikelen in (inter)nationale gerenommeerde wetenschappelijke tijdschriften. Verder zette zij zich actief in voor verschillende (advies-) commissies voor onder andere het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap en de Nationale Denktank.

De Orde van Oranje‐Nassau De in 1892 ingestelde Orde van Oranje‐Nassau heeft sinds 1996 zes graden: Ridder Grootkruis, Grootofficier, Commandeur, Officier, Ridder en Lid. Voor een benoeming in de Orde van OranjeNassau komen personen in aanmerking die zich voor de samenleving bijzonder verdienstelijk hebben gemaakt.