AMSTERDAM - Op vrijdag 20 januari 2017, is Rob Hamerslag benoemd tot ridder in de Orde van OranjeNassau. Hij ontving deze onderscheiding van locoburgemeester Laurens Ivens. De heer Hamerslag is ruim 40 jaar werkzaam als advocaat in Amsterdam. In 1984 heeft hij met anderen het kantoor ‘Hamerslag & van Haren’ opgezet. Hij hield zich voornamelijk bezig met vreemdelingenrecht. Dit was eind jaren zeventig voor advocaten een betrekkelijk onbekend terrein. 

De heer Hamerslag stond aan de basis van een belangrijke uitspraak van de Hoge Raad, het Mosaarrest uit 1984. Dit arrest houdt in dat twijfel aan de juistheid van een vluchtverhaal onvoldoende grond oplevert om een vluchteling terug te zenden naar het land van herkomst. Dit criterium gold tot de invoering van de verkorte asielprocedure als leidraad voor de staatssecretaris, rechtbanken en de advocatuur. Ook heeft de heer Hamerslag van 1979 tot 2009 als secretaris en daarna als voorzitter gefungeerd bij de Adviescommissie Vreemdelingenrecht van de Nederlandse Orde van Advocaten. In 2009 werd hem de Dekenprijs toegekend, een jaarlijkse onderscheiding voor een (Amsterdamse) advocaat die als een sieraad van de beroepsgroep moet worden aangemerkt.

Orde van Oranje-Nassau De onderscheiding wordt verleend aan iemand die zich lange tijd persoonlijk verdienstelijk heeft gemaakt voor de maatschappij, de Staat of het Koninklijk Huis. Er zijn zes graden in de Orde van Oranje-Nassau. De eerste vijf graden zijn: Ridder Grootkruis, Grootofficier, Commandeur, Officier en Ridder. Een benoeming in de zesde graad betekent dat iemand tot lid benoemd is in de Orde van Oranje-Nassau