AMSTERDAM - Majoor-vlieger Roy de Ruiter wordt 31 augustus benoemd tot Ridder Militaire Willems-Orde vierde klasse. Koning Willem-Alexander reikt de hoogste en oudste Nederlandse ridderorde en dapperheidsonderscheiding uit op het Binnenhof in Den Haag.

De Ruiter krijgt de bijzondere dapperheidsonderscheiding vanwege zijn beleidvol, gedreven en moedige optreden tijdens uitzendingen in Afghanistan. Kenmerkend was de onvoorwaardelijke loyaliteit naar zijn collega’s op de grond. Hij is zeer vereerd met de voordracht.

Op advies van het Kapittel der Militaire Willems-Orde heeft minister van Defensie Ank Bijleveld De Ruiter voor deze onderscheiding voorgedragen. Bijleveld is dan ook zeer trots dat de Koning De Ruiter daadwerkelijk tot ridder zal benoemen: “Ik heb veel respect voor het dappere werk dat onze militairen uitvoeren in Nederland en op missie. De toekenning van de allerhoogste dapperheidsonderscheiding zie ik als een bekroning voor hun inzet en toewijding.” De Ruiter is reservist in de rang van majoor bij de Koninklijke Luchtmacht. Hij kwam in 1999 in dienst en vervulde tot en met 2013 diverse functies als Apache-vlieger en instructeur. In 2013 ging hij met eervol ontslag. Momenteel is hij werkzaam als instructeur-helikoptervlieger bij de Royal Oman Police.

De voordracht van De Ruiter is tot stand gekomen na zorgvuldig onderzoek door de Commissie Onderscheidingen en Eretekenen van de Koninklijke Luchtmacht, de defensiebrede commissie dapperheidsonderscheidingen en aansluitend door het Kapittel der Militaire Willems-Orde. Ook in diverse voorgaande onderzoeken naar dapperheidsonderscheidingen, waaronder bij de Koninklijke Landmacht, kwam zijn naam naar boven.

De onderscheiding werd op 30 april 1815 door Koning Willem I ingesteld als erkenning van uitstekende daden van moed, beleid en trouw in de strijd. De eerste Militaire Willems-Orde werd uitgereikt aan Erfprins Willem Frederik van Oranje-Nassau voor zijn daden tijdens de Veldtocht van 1815 tegen Napoleon. Zijne Majesteit de Koning is Grootmeester van de Orde.

De laatste individuele Militaire Willems-Orde is op 4 december 2014 toegekend aan majoor Gijs Tuinman. Samen met hem zijn er nu nog 3 Ridders Militaire Willems-Orde in leven. Verder zijn er nog enkele nationale en internationale militaire eenheden drager van de Militaire Willems-Orde. Het Kapittel der Militaire Willems-Orde adviseert de minister van Defensie over voordrachten of aanvragen tot decoratie van militairen, burgers of eenheden.