AMSTERDAM - Op donderdag 15 juni 2017 organiseren we weer een markt om bewoners, ondernemers en geïnteresseerden te informeren over de laatste ontwikkelingen in dit gebied. U bent van harte welkom!

De ontwikkeling van Centrumgebied Amsterdam Noord komt in een stroomversnelling: er worden 4.000 nieuwe woningen en passende voorzieningen gebouwd. Tijdens de informatiemarkt staan er verschillende informatieborden en medewerkers klaar om vragen te beantwoorden over de deelprojecten, werkzaamheden en planning. Ook zijn er ontwikkelaars aanwezig om geïnteresseerden te woord te staan.

Dit jaar wordt de markt op een bijzondere locatie georganiseerd: het gloednieuwe Station Noord (beginhalte van de Noord/Zuidlijn). Het gebouw is nog niet officieel geopend, maar tijdens de informatiemarkt kunnen bezoekers alvast de centrale hal bekijken. In een ander deel van het gebouw, de toekomstige fietsenstalling, is het mogelijk om de afstudeertentoonstelling van het Sandberg Instituut te bezoeken.

Wat Informatiemarkt Centrumgebied Amsterdam Noord

Wanneer Donderdag 15 juni 2017 van 16.00 tot 20.00 uur (vrij in- en uitlopen)

Waar Termini 25, Station Noord.

Kunt u niet aanwezig zijn, maar bent u wel benieuwd naar de laatste ontwikkelingen? Hieronder staat per deelgebied kort beschreven wat de stand van zaken is.

Stationsgebied

Er is het afgelopen jaar hard gewerkt aan het ontwerp en de bouwvoorbereiding van de vier overgebleven kavels van het Stationsgebied. In 2018 start de bouw  van deze gebouwen die gezamenlijk ruim 1.000 woningen krijgen, een hotel, expositieruimte, flexkantoor en commerciële ruimtes op de begane grond.

Noorderkwartier

Er komen circa 125 koopwoningen (zelfbouw en co-creatie) en naar verwachting circa 350 studentenwoningen. Eind 2017 start de bouw van de eerste woningen. Bij de inrichting van de openbare ruimte gaat veel aandacht uit naar groen en speelplekken.

Winkelcentrum

De bouw van een nieuwe bioscoop met 12 zalen start in oktober 2017. Ook komen er twee horecavoorzieningen. Verwachte oplevering is medio 2018. Voor de aanpak van het winkelcentrum Boven ’t Y is de gemeente in gesprek met diverse partijen, waaronder de eigenaren van het winkelcentrum, over de toekomstige ontwikkeling. Na de zomer hopen we de uitkomsten bekend te maken.

Elzenhagen Zuid

Voor Elzenhagen Zuid is het afgelopen half jaar een nieuw stedenbouwkundig plan gemaakt. Het plan gaat uit van 1.800 woningen en diverse voorzieningen in een autoluwe en waterrijke omgeving. De sporthal en atletiekbaan worden binnen het gebied verplaatst.

Meer informatie

Heeft u vragen? Neem dan contact op via ontwikkeling.centrumamsterdamnoord@amsterdam.nl of 020 254 4005.