AMSTERDAM - Het jaar zit er bijna op. Als de klok de allerlaatste seconde van 2016 tikt, verwelkomen we 2017 met een groot feest. Oliebollen en champagne horen daarbij, net als vuurwerk.

Om het voor iedere Amsterdammer een feest te laten zijn, is er een aantal afspraken waar u zich aan moet houden. Voor, tijdens en na het feest.

Vuurwerk kopen

Op 29, 30, en 31 december 2016 kunt u uw vuurwerk kopen bij de officiële verkooppunten. De adressen hiervan vindt u op www.amsterdam.nl/vuurwerk. Om vuurwerk te mogen kopen moet u 16 jaar of ouder zijn.

Vuurwerk afsteken

U mag alleen vuurwerk afsteken op Oudejaarsavond tussen 18.00 en 02.00 uur. In de directe omgeving van dierentuinen, kinderboerderijen, asielen en maneges mag geen vuurwerk worden afgestoken. De gemeente en de politie gaan dit jaar extra controleren op het afsteken van vuurwerk buiten deze tijden. De boetes beginnen bij 100 euro.

Meldpunt vuurwerkoverlast

Heeft u overlast als gevolg van vuurwerk dat buiten de toegestane tijden wordt afgestoken? Dan kunt u het meldpunt van de gemeente bellen, dat bereikbaar is via het informatienummer 14 020. U kunt ook online een meldingsformulier invullen. Het meldpunt is ook bereikbaar voor overlast in de vorm van afval, onveiligheid, stank- en geluidsoverlast en vernielingen. Als u een vermoeden hebt van vervoer of opslag van illegaal vuurwerk, neem dan contact op met de politie. Dat kan via telefoonnummer 0900- 8844 of Meld Misdaad Anoniem 0800-7000. Bij levensbedreigende situaties belt u direct met 112.

Meer informatie

Kijk voor een overzicht van de officiële vuurwerkverkooppunten, afsteekregels en veiligheidstips op www.amsterdam.nl/vuurwerk. Daar vindt u ook het formulier waarmee u overlast kunt melden.