AMSTERDAM - Op vrijdag 21 april kregen ruim 130 kinderen van de groepen 3 en 4 van openbare basisschool de Notenkraker aan de Theophile de Bockstraat een gepersonaliseerd boek waarin zij zelf en een vriendje of vriendinnetje de hoofdrol spelen.

De boekjes werden uitgereikt door voorzitter van bestuurscommissie Zuid, Sebastiaan Capel. Ook was de brandweer van kazerne Pieter voor de gelegenheid op de school aanwezig.

Lezen stimuleren

De boekjes werden feestelijk uitgereikt vlak voor het begin van de voorjaarsvakantie, op initiatief van Stichting Ieder Kind een Eigen Boek. De stichting investeert hiermee in de leesvaardigheid van jonge kinderen. Door het kosteloos verstrekken van een eigen leesboek aan jonge kinderen hoopt de stichting het lezen te stimuleren en leesproblemen voor te zijn. Voorzitter Capel is enthousiast : ‘Bij opgroeien in Zuid hoort een goed ontwikkelde leesvaardigheid. Lezen is noodzakelijk om leerachterstanden te voorkomen en een optimale schoolloopbaan te doorlopen. Het is mooi te zien dat de kinderen op deze gepersonaliseerde wijze extra geprikkeld worden verder te lezen’.

Branden voorkomen

In het boekje dat de kinderen kregen 'Brand in Chocoladestad' gaan zij op stap met brandweerman Boris. Gaande weg het verhaal leren zij hoe een brand voorkomen kan worden en wordt naast de leesvaardigheid ook het veiligheidsbesef bij de kinderen ontwikkeld. De aanwezige brandweerlieden werden met veel enthousiasme ontvangen door de kinderen. Ook de op het schoolplein aanwezige brandweerauto stond in het middelpunt van de belangstelling.