DEN HAAG - De evenementenbranche vindt de keuzes van het kabinet om ongeplaceerde evenementen binnen enkel toe te staan met een capaciteitsbeperking van 75% (met de inzet van toegangsbewijzen) niet onderbouwd, onuitlegbaar en onduidelijk.


Vorige week nog vond volgens demissionair minister-president Mark Rutte een goed en constructief gesprek plaats met vertegenwoordigers van de publieks- en zakelijke evenementenbranche. De ideeën uit de sector voor verdere heropening zouden meegenomen worden in aanloop naar de besluitvorming deze week, volgens Mark Rutte.

“We hebben als sector er echt alles aan gedaan om de besluitvorming te beïnvloeden en onderbouwing te leveren om volledig open te kunnen. Maar beeldvorming weegt kennelijk zwaarder dan feiten”, aldus Jolanda Jansen, woordvoerder namens de Alliantie van Evenementenbouwers.

Riemer Rijpkema, woordvoerder namens het EventPlatform vult aan: “We zijn verbaasd en teleurgesteld over de door het kabinet gemaakte keuzes. Uit alle onderzoeken van het Fieldlab Evenementen-programma en inmiddels ook uit de talloze voorbeelden uit de landen om ons heen, is duidelijk dat evenementen veilig open kunnen op volle capaciteit. De beperking op 75% is niet onderbouwd, willekeurig en uitermate schadelijk voor de sector die vooralsnog geen duidelijkheid heeft gekregen over aanvullende steun na 1 oktober.”

In een eerder gesprek met betrokken ministers is toegezegd deze week nog met de branche aan tafel te gaan over aanvullende steunmaatregelen. Zolang sprake is van restricties, is de vraag voor steun realistisch aldus betrokken bewindslieden. Jansen en Rijpkema: “Niet op 100% open, betekent steun, zoals in alle gesprekken aangegeven. We vertrouwen erop dat het kabinet dit keer zijn afspraken en beloften wél nakomt en de branche niet alsnog vlak voor de door hen geformuleerde finish alsnog de nek omdraait. Na 1,5 jaar stilstand, een voortdurend constructieve houding, veel geduld, teleurstelling en keihard werken om het hoofd boven water te houden, is de rek in onze branche er écht wel uit.”