AMSTERDAM - Een aantal Canadese populieren in Centrum worden verwijderd of fors gesnoeid. Voor alle gekapte bomen worden in het eerstvolgende plantseizoen (november 2018 – april 2019) vervangende bomen aangeplant.

Waarom?

Bij de bomensoort ‘Canadese populier’ breken regelmatig takken af, ook vanaf grote hoogte. Niet alleen bij storm, maar ook op windstille zomerse dagen. Dit is een landelijk probleem. Op plekken waar mensen lopen of fietsen levert dat gevaar op. De gemeente is verantwoordelijk voor uw veiligheid als het gaat om de bomen in de openbare ruimte en heeft een wettelijke zorgplicht om schade te voorkomen. Daarom zijn alle ca. 7.000 Canadese populieren in de stad onderzocht. We gaan 936 bomen vervangen en 312 snoeien. De ruim 6.000 Canadese populieren die blijven staan, blijven we jaarlijks controleren.

Nieuwe Grachtje

Over de Canadese populieren op Nieuwe Grachtje zijn al verschillende malen takken uitgebroken. Dat gegeven in combinatie met de speelplaats die ernaast is gelegen en de woonboten die er liggen, is er op deze locatie sprake van een verhoogd veiligheidsrisico. De bomen zijn om die reden laatst gesnoeid en zullen in 2018 worden vervangen.

Oude Schans

Over de Canadese populieren op de Oude Schans komen al jaren meldingen binnen. Afgelopen september zijn de bomen nog gesnoeid omdat er een zware tak was uitgebroken bij een van de Canadese populieren. De uitgebroken takken, in combinatie met speeltuin De Waag ernaast, maakt dat deze Canadese populieren vallen onder de risicobomen en dus vervangen moet worden.

Omwonenden van Nieuwe Grachtje en Oude Schans zijn met een brief over deze werkzaamheden geïnformeerd.

Herplanten vanaf november 2018

Voor de gekapte Canadese populieren komen nieuwe bomen terug. Dat kan een andere populierensoort zijn, een iep, eik of linde. De nieuwe bomen worden in het volgende plantseizoen, tussen november 2018 en april 2019,geplant.

Meer informatie

Op de pagina over Amsterdamse Canadese populieren staat meer informatie: zoals een kaart met alle bomen die gesnoeid of gekapt worden en wat ervoor in de plaats komt. Ook leest u meer over de achtergronden van het besluit en hoe u bezwaar kunt maken.

Heeft u nog vragen? Mail ons dan: canadesepopulieren@amsterdam.nl of bel 14 020.