AMSTERDAM - De eentonige kantorenwijk van Amstel III verandert de komende jaren in een levendige stadswijk met ruimte voor wonen, werken, voorzieningen en recreëren.

Amstel III ligt tussen de Hoogoorddreef bij de ArenA, het spoor Amsterdam-Utrecht en de metro 54 naar Gein, de Meibergdreef bij het AMC en de Holterbergweg. Tot 2027 worden hier circa 5.000 woningen gebouwd. In de periode 2027-2040 kunnen daar nog eens 10.000 woningen aan worden toegevoegd.

Meer hoogbouw en ruimte voor nieuwe kantoren

De nieuwe woningen worden, in samenwerking met de eigenaren van de gebouwen en ontwikkelaars, gerealiseerd door hoger en meer te bouwen en leegstaande kantoren te transformeren. Doordat verouderde kantoren worden getransformeerd, ontstaat er ruimte voor nieuwe kantoren. Het aantal m² kantoren blijft daardoor minimaal gelijk aan het aantal dat nu al in het gebied aanwezig is.

Goede openbare ruimte

Bij een levendige stadswijk horen woningen en voorzieningen, maar ook een kwalitatief goede openbare ruimte. Daarin wordt dan ook fors geïnvesteerd. Er komen veilige routes voor fietsers en voetgangers, meer groen en bankjes en ruimte voor sport en recreatie.

De gemeenteraad besluit op 29 november over de ontwikkelstrategie en grondexploitatie van Amstel III.