AMSTERDAM - Maandag 7 mei 2018 starten werkzaamheden aan kades en tijdelijke steigers aan de centrumkant van Amsterdam Centraal. De werkzaamheden beginnen met het slopen van een overbodig deel van de Kamperbrug.

Daarna maken we hier de fundering voor een nieuwe kade. Dat levert helaas veel geluidsoverlast op en nog geen mooi resultaat. De kade moet namelijk eerst een paar jaar zetten voordat we die kunnen afmaken. De werkzaamheden duren tot en met oktober 2018. In die tijd gaan we ook aan het werk bij de kade tegenover Barbizon en bouwen we tijdelijke steigers in het water langs het station.

Wat gaat er gebeuren?

Aan de oostkant van de Kamperbrug (locatie 1) zit een stalen constructie van een oud busplatform, die niet meer nodig is. De constructie wordt gesloopt en daarna herstellen we de kade met damwanden. Na twee jaar zetten, kunnen we de kade mooi afmaken.

Vanaf 11 juni maken we ook een tijdelijke steiger ten oosten van de Kamperbrug. Die werkzaamheden bestaan o.a. uit het trillen van buispalen in de waterbodem. Aan die palen wordt dan later de steiger - die we ergens anders laten maken en invaren - verankerd.

We maken tijdelijke steigers (locaties in groene cirkels) voor de rederijen, die eind dit jaar tijdelijk uit het middelste deel van het water verhuizen. Dat deel moet vrij zijn van steigers en doorvaart om in 2019 met bouw van de ondergrondse fietsenstalling te kunnen starten. Later komen de rederijen weer terug in het middendeel.

Wanneer?

  • Start werkzaamheden aan kade en Kamperbrug 7 mei 2018
  • Aanleg tijdelijke steiger ten oosten van Kamperbrug vanaf 11 juni
  • Aanleg steigers westkant stationsplein eind juni t/m juli 2018
  • Kade voor Barbizon (locatie 2) vanaf 23 juli
  • Aanleg steigers oostkant vanaf half augustus
  • Werkzaamheden gereed oktober 2018

Uitgebreide informatie (planning en hinder) over de aanleg van de steigers aan de westkant , kade tegenover Barbizon en de steigers aan de oostkant volgen later.

Bereikbaarheid en gevolgen voor het verkeer

Het meeste werk vindt vanaf het water plaats, maar we hebben ook een klein werkterrein aan de wal. Daarom worden de fietsenrekken op de Kamperbrug verplaats naar het stationsplein aan de westkant van de brug. Voetgangers kunnen om het werkterrein heen lopen. Voor het ov en fietsers is er weinig tot geen overlast.

Let op!

De werktijden bij de Kamperbrug zijn van 06.00 uur tot 19.00 uur. Omdat we de doorvaart overdag niet mogen stremmen, moeten we ‘s ochtends vroeg om 06.00 uur al met werkzaamheden beginnen. Om 10.00 uur zorgen we dat de vaarweg weer vrij is. Ook in de ochtend is er dan helaas al flinke geluidshinder. Vooral bij het slopen (7 mei t/m 25 mei), aanbrengen van de damwanden voor de kade (1 juni t/m 8 juni) en trillen van 16 buispalen voor de steiger (11 juni t/m 20 juni). Dit laatste is niet continu, maar geeft per paal steeds kort geluidsoverlast. Om de geluidsoverlast wat te beperken, staan er geluidsabsorberende schermen.

Contact

Heeft u vragen over deze werkzaamheden? Neem dan tijdens kantooruren contact op met project De Entree, telefoon 020 398 11 31. Mailen kan ook naar deentree@amsterdam.nl.