AMSTERDAM - De Amsterdam Cheese Company moet de huidige bedrijfsvoering op het Damrak staken. Dat bepaalde de rechter tijdens een zaak die de Amsterdam Cheese Company had aangespannen tegen de gemeente. De rechter is van mening dat de opening van de winkel heeft plaatsgevonden na de inwerkingtreding van het voorbereidingsbesluit op 6 oktober. Het voorbereidingsbesluit zet een slot op nieuwe winkels die zich eenzijdig richten op toeristen of dagjesmensen.

De rechter heeft ook ingestemd met de definitie die de gemeente hanteert voor op toeristen en dagjesmensen gerichte winkels. Dat betekent dat alle nieuwe toeristenwinkels die na 6 oktober zijn geopend, gesloten mogen worden. Met deze uitspraak kan de gemeente de strijd voor een gevarieerd winkelaanbod in het centrum voortzetten.

Waarom een voorbereidingsbesluit?

Het voorbereidingsbesluit volgt op een reeks maatregelen om de toename van het toerisme in Amsterdam in goede banen te leiden en grip te krijgen op de groei. Het aantal toeristen en dagjesmensen in de binnenstad van Amsterdam neemt toe. In panden met bestemming detailhandel verschijnen daarom steeds meer winkels die zich eenzijdig richten op bezoekers. Het gevolg is een verschraling van het winkelaanbod en een afname van de leefbaarheid voor bewoners. Amsterdam is gastvrij en tolerant, maar wil de stad en haar bewoners beschermen tegen het groeiend massatoerisme.

Wat houdt het voorbereidingsbesluit in?

Het voorbereidingsbesluit is een instrument uit de Wet Ruimtelijke Ordening. Een voorbereidingsbesluit kan, vooruitlopend op een regeling in het nieuwe bestemmingsplan, een slot zetten op (ongewenste) ontwikkelingen in het plangebied. Het voorbereidingsbesluit is op 5 oktober 2017 in de Staatscourant gepubliceerd en de dag erna ingegaan. Om te voorkomen dat nog allerlei zaken zouden starten voordat het voorbereidingsbesluit in werking trad, heeft de besluitvormingsprocedure in het geheim plaatsgevonden.

Hoe nu verder?

Het voorbereidingsbesluit is vanaf 6 oktober 2017 één jaar van kracht. De gemeenteraad zal daarom binnen het jaar een nieuw bestemmingsplan vaststellen waarin de beoogde wijzigingen zijn vastgelegd. Dat gebeurt door voor het gebied waar het voorbereidingsbesluit van kracht is een zogeheten paraplubestemmingsplan te maken. Op die manier worden de in het voorbereidingsbesluit opgenomen definities in één keer in alle bestemmingsplannen binnen stadsdeel Centrum vastgelegd.