AMSTERDAM - Amsterdam heeft sinds  januari 2015 een stedelijk MBO Jeugdteam voor studenten op het MBO. Doel is ondersteuning jeugdhulp en jeugdgezondheidszorg voor jongeren tussen de 1623 jaar dichtbij te regelen. In het team zitten jeugdadviseurs, jeugdartsen en jeugdpsychologen. Het MBO Jeugdteam werkt nauw samen met de MBO’s en biedt een laagdrempelige en brede aanpak voor  meerdere problemen: van schooluitval tot psychologische hulp bij depressie, of hulp bij faalangst en gezondheid. Het MBO Jeugdteam valt onder de Ouder- en Kindteams die verantwoordelijk zijn voor de ondersteuning en hulp aan jeugdigen in Amsterdam.  

Het Verweij-Jonker instituut is gevraagd om het MBO Jeugdteam te evalueren. De evaluatie is positief. Het voortbestaan van het MBO Jeugdteam wordt door alle belanghebbenden ondersteund, ook studenten zijn tevreden. Wethouder Jeugd Simone Kukenheim: “Ik zie een grote meerwaarde om jeugdhulp op MBO’s aan te bieden, zeker voor studenten van 18+. Zij maken niet zo snel de stap naar ggz-hulp. Onder andere door de kosten van de eigen bijdrage. Terwijl ze wel degelijk hulp nodig hebben.” Gezien het succes, wordt het MBO Jeugdteam voortgezet. Donderdag 15 december tekenden de gemeente en de MBO’s een samenwerkingsovereenkomst voor 2 jaar met een optie tot verlenging van één jaar.

Bereik 

Over de periode (januari 2015 – juli 2016) hebben van de 30.000 studenten 3306 studenten zich aangemeld bij het MBO Jeugdteam. Verreweg de meeste van deze studenten (90%) worden ondersteund en begeleid door het team, er vinden relatief weinig verwijzingen plaats naar externe hulpverleners. De aangemelde studenten zijn veelal 18+.

Problematiek 

Jeugdadviseurs behandelden met name problematiek rond schoolverzuim, huisvesting  en problemen gerelateerd aan faalangst/sociale vaardigheden. De reden van aanmelding bij de jeugdarts is bijna altijd ziekteverzuim en een verzoek tot advisering bij re-integratie. Jeugdpsychologen zien vooral studenten met depressie, gezinsproblematiek, trauma’s en angstklachten, vaak in combinatie met verzuim.

Amber Landvreugd is als jeugdpsycholoog betrokken bij het MBO Jeugdteam in Amsterdam:  “Zoveel is intussen duidelijk: we bereiken jongeren die we in veel gevallen niet via een regulier hulpverleningstraject hadden bereikt. Daarnaast werkt onze aanwezigheid in scholen ook preventief. Onze jeugdadviseurs zitten in de scholen, ze zijn de ogen en oren van ons team. Zo proberen we bij kleine problemen al in te grijpen, en erger te voorkomen. We organiseren ook preventielessen, voor met name eerstejaarsstudenten. We leggen ze uit wat het verschil is tussen een dip en een depressie. We vertellen ze dat we in school zijn, en waar ze ons voor kunnen raadplegen. Ook dat is meerwaarde. Hierdoor kennen de leerlingen ons van gezicht”.

Financiën De gemeente zet € 1,5 miljoen in voor de MBO Jeugdteams. De MBO-instellingen zijn medefinancier.